Sign In
Lettergrootte:

Alfabetische lijst met vergoedingsregelingen

Wilt u een aanvraag voor een vergoeding indienen? Of bent u benieuwd of er een vergoedingsregeling is voor een behandeling of product? Kijk dan eerst in deze alfabetische lijst. Hierin ziet u of u recht heeft op een vergoeding. En hoe hoog de maximale vergoeding is. De vergoedingsregelingen in deze lijst zijn de vergoedingen voor 2020. Vergoedingen over eerdere jaren kunnen anders zijn.

U kunt geen vergoeding aanvragen voor het verplichte eigen risico dat u moet betalen. Ook kunt u geen vergoeding aanvragen voor eenmalige kosten waarvan onze vergoeding lager is dan € 25.

Onze reglementen bepalen de vergoeding waar u recht op heeft. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. U vindt deze reglementen hier
   

ABCDE
FGHIK
LMNOP
RSTU​V
WY​Z


Hoe vraag ik een vergoeding aan?

- Kies bij de vergoedingsregeling het formulier.
- Open het formulier met  Adobe Acrobat Reader.
- Print het formulier of sla het op in uw computer (ga daarvoor met uw rechter muisknop naar ‘doel opslaan als’) om het later te printen.         
- Vul het geprinte formulier in en zet uw handtekening. 

Scan het formulier met de bewijsstukken en stuur dit per mail naar ks.asf@grafimediafondsen.nl, óf  stuur het formulier met de bewijsstukken naar Grafimediafondsen/ASF, afdeling Klantenservice, Postbus 2311, 1180 EH Amstelveen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij vaststellen of u daadwerkelijk voor een vergoeding in aanmerking komt.