Statuten en reglementen

Voor de grafimedia fondsen zijn statuten en reglementen en Grafimedia cao ASF-regelingen opgesteld. De inhoudsopgave is interactief gemaakt. U kunt zo snel naar het gewenste artikel of de gewenste pagina. Klik voor meer informatie op het betreffende regeling.

Statuten Algemene Sociaal Fonds voor de Grafimediabranche

Reglementen Algemene Sociaal Fonds voor de Grafimediabranche

Grafimedia cao ASF-regelingen

Grafimedia cao ASF-regelingen
Let op: de cao ASF-regelingen is per 7 oktober 2021 algemeen verbindend verklaard en is van toepassing op de werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Meer weten?
Wij helpen u graag. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met ASF per e-mail of 020 541 81 12.