Werkgever

Hier vindt u informatie die voor u als werkgever belangrijk kan zijn.

Van werk naar werk

De 'Van Werk Naar Werk-regeling' heeft als doel de (gedeeltelijke) financiering van kosten van in-, door- en uitstroomactiviteiten.

Arbeidsmarkt en opleidingen

Er zijn verschillende regelingen die bedoeld zijn om werkgevers en werknemers in de desbetreffende bedrijfstak financieel te ondersteunen op het gebied van arbeidsmarkt en opleidingen.

Bijzondere projecten

Vanuit deze rekening kunnen financiële bijdragen worden verstrekt voor uitgevoerde of uit te voeren activiteiten in opdracht vande ROGB. Of voor nader te benoemen doelen door de ROGB. Financiële bijdragen uit dit fonds worden slechts gedaan voor zover de aanwezige middelen daarvoor toereikend zijn. 

De informatie op deze website is een verkorte vereenvoudigde uitleg van het reglement. Het reglement is leidend. Het hierbij behorende reglement vindt u hier.

​Werknemersorganisaties

Hoe worden middelen uit deze regeling aangewend? 

Bent u werkgever en heeft u vragen? 
Wij helpen u graag. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met ASF per e-mail of 020 541 81 90. 

Belangrijke documenten