Van werk naar werk

De Van Werk Naar Werk-regeling heeft als doel de (gedeeltelijke) financiering van kosten van in-, door- en uitstroomactiviteiten.

In het bijzonder:

  • bevorderen instroom door middel van voorlichting, scholing en het creëren van leer-/werkplaatsen;
  • bevorderen duurzame inzetbaarheid van werknemers door middel van scholing;
  • activiteiten gericht op begeleiden, scholing en/of bemiddeling naar ander werk; 
  • begeleidingstrajecten uitgevoerd door onder meer mobiliteitscentrum C3 werkt!

Klik hier voor meer informatie over de dienstverlening van C3 werkt! 

De informatie op deze website is een verkorte vereenvoudigde uitleg van het reglement. Het reglement is leidend. Het hierbij behorende reglement vindt u hier.