Arbeidsmarkt en opleidingen

Welke trainingen, opleidingen en cursussen worden financieel ondersteund? Dat leest u op deze pagina.

Rekening Sectorfonds Reprografie

De Rekening Sectorfonds Reprografie is bedoeld om werkgevers en werknemers in de bedrijfstak reprografie financieel te ondersteunen in projecten op het gebied van arbeidsmarkt en opleidingen. Cao-partijen besluiten welke projecten voor financiële ondersteuning in aanmerking komen en over de hoogte van de financiële bijdrage.

De informatie op deze website is een verkorte, vereenvoudige uitleg van het reglement. U kunt bij geschillen geen rechten ontlenen aan deze tekst. Het reglement is uiteindelijk leidend.

Sector Grafimedia branche en Reprografische Bedrijf

De middelen van deze regeling worden besteed aan activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit, opleiding en gericht onderzoek.
Voor meer informatie zie het A&O fonds grafimediabranche.

De informatie op deze website is een verkorte vereenvoudigde uitleg van het reglement. Het reglement is leidend. Het hierbij behorende reglement vindt u hier.

Sector Zeefdruk- en Signbedrijf

Uit de middelen van de regeling worden cursussen, trainingen en opleidingen voor ZSO-leden voor een groot deel gesubsidieerd. Voor meer informatie op zso.nl/opleidingen

De informatie op deze website is een verkorte vereenvoudigde uitleg van het reglement. Het reglement is leidend. Het hierbij behorende reglement vindt u hier.