Vergoedingsregelingen: P

Op deze pagina vindt u de vergoedingsregeling: P. Hierin ziet u of u recht heeft op een vergoeding.

 • Papegaai (bed)

  U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor een Papegaai (bed).

 • Parodontologie

  U krijgt 80% van de kosten die u zelf heeft moeten betalen. De totale maximumvergoeding is € 1.000. U kunt alleen een vergoeding aanvragen voor parodontale behandelingen. U herkent deze aan de letter T met een code op de rekening van uw tandarts. 

  Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier

 • Persoonlijke- en gezinsverzorging

  U krijgt 80% van de kosten die u zelf heeft moeten betalen. (Voor 1 juli 2023 bedroeg de maximale vergoeding € 50 per week). Deze vergoeding geldt alleen voor de eigen bijdrage die u betaalt voor medisch geïndiceerde thuiszorg die valt onder de ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz-regeling) zoals een Modulaire pakket thuis (MPT), of de ‘Zorgverzekeringswet’ (Zvw-regeling).

  U kunt geen vergoeding aanvragen voor:
  - huishoudelijke hulp die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
  - hulp tijdens de eerste 10 dagen na een bevalling;
  - hulp van gezinsleden of personen die deel uitmaken van het huishouden;
  - begeleiding tijdens baden, wassen en aankleden e.d. die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
  - particuliere hulp.

  U kunt bij het ASF/De Grafische Gezondheid wel een vergoeding aanvragen voor huishoudelijk hulp. Kijk voor meer informatie bij “Huishoudelijke hulp”.

  Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier.

 • Podotherapie

  U krijgt 80% van de kosten die u zelf heeft moeten betalen. De totale maximumvergoeding is € 1.000. U kunt alleen een vergoeding aanvragen als uw behandelaar is aangesloten bij de  beroepsvereniging NVVP of LOOP.

  Is uw behandelaar niet aangesloten bij deze beroepsverenigingen? Dan stuurt u een kopie van een medische verklaring van uw huisarts of specialist mee met uw aanvraag. Let op dat uw diagnose in deze verklaring staat.

  Stuurt u een aanvraag op voor pedicure behandelingen vanwege diabetes? Ook dan hebben wij een medische verklaring van uw behandelend arts of specialist nodig. Onze medisch adviseur stelt aan de hand van uw medische verklaring vast of de behandeling medisch noodzakelijk is.

  Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier

 • Prothese bh’s en badkleding

  U kunt alleen een vergoeding voor prothese bh’s en -badkleding aanvragen als u deelnemer bent aan het ASF/De Grafische Gezondheid. U kunt bij het ASF/Gezondheidszorg geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor prothese bh’s en badkleding. 

  Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier. Stuurt u een aanvraag op? Dan hebben wij een medische verklaring van uw huisarts of specialist nodig. Onze medisch adviseur stelt aan de hand van uw medische verklaring vast of de aankoop medisch noodzakelijk is.

 • Pruik

  U krijgt 80% van de kosten die u zelf heeft moeten betalen. De maximumvergoeding is € 1.000 per keer.

  Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier. Stuurt u een aanvraag op? Dan hebben wij een medische verklaring van uw huisarts of specialist nodig. Onze medisch adviseur stelt aan de hand van uw medische verklaring vast of de aankoop medisch noodzakelijk is.

  Krijgt u een vergoeding  van de zorgverzekeraar? Dan hoeft u geen medische verklaring mee te sturen.

 • Psychotherapie

  U krijgt 80% van de kosten die u zelf heeft moeten betalen. De totale maximumvergoeding is € 1.000. U kunt alleen een vergoeding voor psychotherapie aanvragen als uw psychotherapeut ingeschreven staat  in het BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg).

  Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier.

 • Psychosociale therapie

  Psychosociale therapie (prestatiecode 24504, ingaande per januari 2022)

  Wat als uw zorgverzekeraar uw kosten niet vergoedt?
  Als u geen vergoeding krijgt vanuit uw (aanvullende) zorgverzekering, kunt u toch nog een vergoeding aanvragen. Uw behandelaar moet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging die wij accepteren. Wij accepteren de volgende beroepsvereniging:

  Psychosociale therapie Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)

  Als Psychosociale therapie door de zorgverzekeraar wordt vergoedt onder alternatieve geneeswijzen dan doen wij dat ook onder alternatieve geneeswijzen. Vergoedt de verzekeraar het onder psychotherapie dan vergoeden wij dat ook onder psychotherapie. Zie voor de hoogte van de vergoeding onder "Alternatieve geneeswijzen" of "Psychotherapie".

  Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier.