Sign In
Lettergrootte:

Algemene informatie

Hier vindt u informatie die voor u als werkgever belangrijk kan zijn.

Rekening Sectorfonds Reprografie
De Rekening Sectorfonds Reprografie is bedoeld om werkgevers en werknemers in de bedrijfstak reprografie financieel te ondersteunen in projecten op het gebied van arbeidsmarkt en opleidingen. Cao-partijen besluiten welke projecten voor financiële ondersteuning in aanmerking komen en over de hoogte van de financiële bijdrage.

De informatie op deze website is een verkorte, vereenvoudige uitleg van het reglement. U kunt bij geschillen geen rechten ontlenen aan deze tekst. Het reglement is uiteindelijk leidend.

Loongegevens

Uw loongegevens doorgeven over 2018
U geeft de loongegevens 1 keer per jaar aan ons door via www.mijnpgbdesk.nl. Na afloop van elk jaar krijgt u een brief. Daarin staat hoe u de loongegevens aan ons doorgeeft. U leest ook wat de uiterste aanleverdatum is. Het is belangrijk dat u de loongegevens correct, volledig en op tijd aan ons doorgeeft. Met de loongegevens rekenen wij namelijk uw premie uit.


Uw loongegevens doorgeven
Vanaf 1 januari 2019 zijn wij overgegaan op Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). UPA is de nieuwe standaard om uw gegevens aan ons door te geven. Net als bij de Belastingdienst en het pensioenfonds. Snel efficiënt en met weinig kans op fouten. U geeft de gegevens die wij nodig hebben in 1 keer door via UPA. In de handleiding vindt u meer-informatie over UPA.

 

Premietabel

De premietabel 2019:

 

Doorlopende SEPA-machtiging voor automatisch betalen

Met dit formulier geeft u ons toestemming voor automatische betaling van de ASF-premie.