Sign In
Lettergrootte:

Algemene informatie

Hier vindt u informatie die voor u als werkgever belangrijk kan zijn.

Rekening Sectorfonds Reprografie
De Rekening Sectorfonds Reprografie is bedoeld om werkgevers en werknemers in de bedrijfstak reprografie financieel te ondersteunen in projecten op het gebied van arbeidsmarkt en opleidingen. Cao-partijen besluiten welke projecten voor financiële ondersteuning in aanmerking komen en over de hoogte van de financiële bijdrage.

De informatie op deze website is een verkorte, vereenvoudige uitleg van het reglement. U kunt bij geschillen geen rechten ontlenen aan deze tekst. Het reglement is uiteindelijk leidend.

 

Premietabel

Premietabel 2022
Premietabel 2021 (vanaf 1 april (met een wijziging vanaf 7 oktober))

  

Doorlopende SEPA-machtiging voor automatisch betalen

Met dit formulier geeft u ons toestemming voor automatische betaling van de ASF-premie.