Sign In
Lettergrootte:

Algemene informatie

Hier vindt u informatie die voor u als werkgever belangrijk kan zijn.

Rekening Sectorfonds Reprografie
De Rekening Sectorfonds Reprografie is bedoeld om werkgevers en werknemers in de bedrijfstak reprografie financieel te ondersteunen in projecten op het gebied van arbeidsmarkt en opleidingen. Cao-partijen besluiten welke projecten voor financiële ondersteuning in aanmerking komen en over de hoogte van de financiële bijdrage.

De informatie op deze website is een verkorte, vereenvoudige uitleg van het reglement. U kunt bij geschillen geen rechten ontlenen aan deze tekst. Het reglement is uiteindelijk leidend.

 

Premietabel

De premietabel 2019:


Let op:
Betaalt u ook premie voor de ASF-Werknemersorganisaties (voorheen: Vakbondsactiviteiten)? Vanaf mei brengen wij deze premie niet meer maandelijks in rekening. U krijgt begin 2020 een eenmalige eindafrekening over heel 2019. Over de facturering in 2020 informeren wij u later dit jaar.

  

Doorlopende SEPA-machtiging voor automatisch betalen

Met dit formulier geeft u ons toestemming voor automatische betaling van de ASF-premie.