Sign In
Lettergrootte:

Algemene informatie

Hier vindt u informatie die voor u als werkgever belangrijk zijn.

Loongegevens
U geeft de loongegevens 1 keer per jaar aan ons door via www.mijnpgbdesk.nl. Na afloop van elk jaar krijgt u een brief. Daarin staat hoe u de loongegevens aan ons doorgeeft. U leest ook wat de uiterste aanleverdatum is. Het is belangrijk dat u de loongegevens correct, volledig en op tijd aan ons doorgeeft. Met de loongegevens rekenen wij namelijk uw premie uit.

De premietabel 2018 vindt u hier.


Doorlopende SEPA-machtiging voor automatisch betalen

Met dit formulier geeft u ons toestemming voor automatische betaling van de ASF-premie.