Grafische gezondheid

ASF/De Grafische Gezondheid is een vrijwillige aanvullende regeling voor gezondheidszorg. Voor een lage jaarpremie geven we u een financieel steuntje in de rug bij hoge ziektekosten.

Wie kan deelnemen aan De Grafische Gezondheid?
Indien een werknemer deelneemt in de Regeling Gezondheidszorg voor de Grafimediabranche dan kan men ook lid worden/ blijven in De Grafische Gezondheidsregeling. Dit geldt zowel voor de verplichte als vrijwillige deelneming in de Regeling Gezondheidszorg. Is men lid van De Grafische Gezondheid en wordt de deelname in de Regeling Gezondheidszorg voor de Grafimediabranche beëindigd dan kan men lid blijven van De Grafische Gezondheid. Is men niet (meer) werkzaam in de Grafimediabranche dan is een nieuw lidmaatschap van De Grafische Gezondheid niet mogelijk. Is men werkzaam in een ‘aanverwante bedrijfstak’ dan is een nieuw lidmaatschap in De Grafische Gezondheid eveneens niet mogelijk. Wie deelnemer is, kan dat blijven. Voorwaarde daarbij is wel dat de contributie betaald moet worden. Bij overlijden kan de overblijvende partner de deelname voortzetten.
 
Wat kost het deelnemerschap?
U betaalt vanaf 2020 € 10 per jaar. Als u om gezondheidsredenen kosten maakt, kunt u een vergoeding van maximaal € 1.000 per gezin per jaar krijgen. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt deze maximumvergoeding tezamen € 1.500 per jaar voor een deelnemer en zijn/haar gezinsleden. Wie onder de cao Grafimedia valt, krijgt de vergoeding in aanvulling op ASF/Gezondheidszorg. Wie niet onder de cao Grafimedia valt, kan rechtstreeks een vergoeding aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?
U moet minstens één jaar deelnemer zijn, voor we u een vergoeding geven. U kunt de vergoeding aanvragen voor uzelf, uw partner en minderjarige kinderen. 
 
Wat wordt door ASF/De Grafische Gezondheid vergoed?
Er zijn verschillende soorten vergoedingen. U vindt ze in de brochure. Wilt u een vergoeding aanvragen, klik dan hier.
 
Aanmelden?
Wilt u deelnemer worden van ASF/De Grafische Gezondheid? U kunt het aanmeldformulier hier downloaden.

Meer weten?
Wij helpen u graag. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met ASF per e-mail of 020 541 81 12. Klik hier voor de brochure van het ASF/De Grafische Gezondheid.

De informatie op deze website is een verkorte vereenvoudigde uitleg van het reglement. Het reglement is leidend. Het hierbij behorende reglement vindt u hier.