Veelgestelde vragen

Hier leest u onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Mail of bel ons. We helpen u graag.

Aanvraag

 • Wat moet ik bij mijn aanvraag meesturen?

  Welke stukken u mee moet sturen, verschilt per vergoedingsregeling. Op het aanvraagformulier kunt u zien welke bewijsstukken wij van u willen ontvangen. Zonder deze stukken kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U kunt kopieën insturen. Een originele nota is meestal bestemd voor uw zorgverzekeraar.

 • Tot wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

  Binnen 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin uw zorgkosten zijn gemaakt. U stuurt ons de aanvraag voorzien van de gevraagde stukken. Stuurt u daarna nog nota's op? Dan kunnen wij deze niet meer in behandeling nemen.

Vergoeding

 • Kan ik ook een vergoeding krijgen voor zorgkosten van mijn kinderen?

  U kunt bij ASF/Gezondheidszorg een vergoeding aanvragen voor kinderen voor wie u kinderbijslag krijgt of kinderen die een studie volgen. U krijgt kinderbijslag voor uw eigen kinderen tot 18 jaar, maar ook voor geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen die u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn. 

  Let op: Bij ASF/De Grafische Gezondheid geldt er een regeling voor kinderen tot 18 jaar. Kinderen van 18 jaar of ouder komen niet voor een vergoeding in aanmerking.

Overig

 • Wat is het verschil tussen ASF/Gezondheidszorg en ASF/De Grafische Gezondheid?

  ASF/Gezondheidszorg
  Werknemers die werkzaam zijn in de grafimedia en premie betalen aan het fonds ASF/Gezondheidszorg zijn deelnemer. Deze premie werd tot 1 mei 2019 ingehouden op het loon. Vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 december 2022 wordt er geen premie op het loon ingehouden. U kunt wel gebruik maken van de regeling. Hierover informeren wij u ook via de startbrief, die u ontvangt als u een nieuwe deelnemer bent. U kunt bij dit fonds uw aanvraag direct indienen. Er is geen wachttijd.

  ASF/De Grafische Gezondheid
  Daarnaast kunt u zelf lid worden van ASF/De Grafische Gezondheid. De premie is € 10,00 op jaarbasis. De kosten die overblijven na de vergoeding van ASF/Gezondheidszorg kunt u bij dit fonds indienen. De vergoedingsregeling is 75% tot maximaal € 1.000 per jaar per gezin. Om uw declaraties in te kunnen dienen, moet u minstens één jaar deelnemer zijn van ASF/De Grafische Gezondheid. Er is dus een wachttijd van 1 jaar.

  Meer lezen in onze brochures
  Meer informatie over de voorwaarden en de vergoedingsregelingen van deze fondsen vindt u op de site onder Downloads.

De informatie op deze website is een verkorte, vereenvoudigde uitleg van het reglement. U kunt bij geschillen geen rechten ontlenen aan deze tekst. Het reglement is uiteindelijk leidend. U vindt het reglement Gezondheidszorg voor de Grafimediabranche hier en het reglement Rekening de Grafische Gezondheid hier.