Gezondheidszorg

Werkt u in de grafimediasector? En neemt u deel aan de Regeling Gezondheidszorg voor de Grafimediabranche? Dan kunt u een tegemoetkoming in uw zorgkosten aanvragen bij het ASF/Gezondheidszorg. Het ASF/Gezondheidszorg heeft hiervoor verschillende vergoedingsregelingen.

Deze regeling geldt ook voor uw partner (gehuwd, geregistreerd partnerschap of samenwonend met samenlevingsovereenkomst) of voor kinderen van de deelnemer (waarvoor kinderbijslag ontvangen wordt of die in aanmerking komen voor studiefinanciering).

Bent u deelnemer aan het ASF/De Grafische Gezondheid én het ASF/Gezondheidszorg?
Dan kijken wij eerst of u recht heeft op  een vergoeding vanuit het ASF/Gezondheidszorg. Daarna kijken wij of u ook nog recht heeft op een aanvullende vergoeding vanuit het ASF/De Grafische Gezondheid. De vergoedingsregeling bij het ASF/De Grafische Gezondheid is 75% tot een maximaal bedrag van € 1.000 per gezin per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt deze maximumvergoeding tezamen € 1.500 per jaar voor een deelnemer en zijn/haar gezinsleden. Tenzij anders is aangegeven in de alfabetische lijst.

Bent u alleen lid van het ASF/De Grafische Gezondheid?
Dan heeft u recht op maximaal 95% van de kosten die u niet vergoed kreeg van de zorgverzekeraar. U krijgt dit tot een maximum van € 1.000 per gezin per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt deze maximumvergoeding tezamen € 1.500 per jaar voor een deelnemer en zijn/haar gezinsleden. Tenzij anders is aangegeven in de alfabetische lijst.

Gaat u uit dienst of wordt u arbeidsongeschikt?
Dan kunt u misschien blijven deelnemen aan de regelingen van het ASF/Gezondheidszorg. Krijgt u aansluitend op uw dienstverband een WIA- of WAO-uitkering omdat u volledig arbeidsongeschikt bent? Of krijgt u een WW-uitkering? Dan kunt u nog steeds een aanvraag voor een vergoeding indienen. Dit geldt ook als u een vervolguitkering (IOAW, IOW) krijgt. Als u met pensioen gaat kunt u nog vergoedingen aanvragen als u in de 10 jaar vóór uw pensioen ook deelnemer was aan het ASF/Gezondheidszorg. Wij controleren dit voor u. Als u overlijdt, beoordelen wij of uw partner nog steeds vergoedingen mag aanvragen. Om te blijven deelnemen aan de regelingen van het ASF/De Grafische Gezondheid moet u lid blijven van het fonds en uw contributie betalen. 

Alfabetische lijst met vergoedingsregelingen
Wilt u een aanvraag voor een vergoeding indienen? Of bent u benieuwd of er een vergoedingsregeling is voor een behandeling of product? Kijk dan eerst in deze alfabetische lijst. Hierin ziet u of recht heeft op een vergoeding. En hoe hoog de maximale vergoeding is. Vergoedingen over eerdere jaren kunnen anders zijn. U kunt geen vergoeding aanvragen voor het verplichte eigen risico dat u moet betalen. Ook kunt u geen vergoeding aanvragen voor eenmalige kosten waarvan onze vergoeding lager is dan € 25.  Deze alfabetische lijst is een samenvatting van onze vergoedingsregelingen. U kunt geen rechten ontlenen aan de in deze lijst genoemde vergoedingsregelingen. Onze reglementen bepalen de vergoeding waar u recht op heeft.

Meer weten?
Wij helpen u graag. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met ASF per e-mail of 020 541 81 12. Klik hier voor de brochure van het ASF/Gezondheidszorg.