Sign In
Lettergrootte:

Wat is De Grafische Gezondheid?
ASF/De Grafische Gezondheid is een vrijwillige aanvullende regeling voor gezondheidszorg. Voor een lage jaarpremie geven we u een financieel steuntje in de rug bij hoge ziektekosten.
 
Wie kan deelnemen aan De Grafische Gezondheid?
Iedereen die in de grafimedia werkt kan deelnemen. Wie deelnemer is, kan dat blijven als hij of zij direct aansluitend werkloos (WW), arbeidsongeschikt of gepensioneerd wordt. Dat geldt ook voor de vervolguitkeringen IOAW, IOW en bijstand. Bij overlijden kan de overblijvende partner de deelname voortzetten.
 
Wat kost het deelnemerschap?
U betaalt in 2019 € 10 per jaar. Als u om gezondheidsredenen kosten maakt, kunt u een vergoeding van maximaal € 1000 per gezin per jaar krijgen. Wie onder de cao Grafimedia valt, krijgt de vergoeding in aanvulling op ASF/Gezondheidszorg. Wie niet onder de cao Grafimedia valt, kan rechtstreeks een vergoeding aanvragen.
 
Wat zijn de voorwaarden?
U moet minstens een jaar deelnemer zijn, voor we u een vergoeding geven. U kunt de vergoeding aanvragen voor uzelf, uw partner en minderjarige kinderen. 
 
Wat wordt door ASF/De Grafische Gezondheid vergoed?
Er zijn verschillende soorten vergoedingen. U vindt ze in de brochure. Wilt u een vergoeding aanvragen, klik dan hier.
 
Aanmelden?
Wilt u deelnemer worden van ASF/De Grafische Gezondheid? U kunt het aanmeldformulier hier downloaden. 
 
Meer weten?
Wij helpen u graag. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice van ASF/Gezondheidszorg, ks.asf@grafimediafondsen.nl of 020 5418112. Klik hier voor de brochure van het ASF/De Grafische Gezondheid.
 
De informatie op deze website is een verkorte, vereenvoudigde uitleg van het reglement. U kunt bij geschillen geen rechten ontlenen aan deze tekst. Het reglement is uiteindelijk leidend.