De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Vanaf 1 september 2021 kunnen werknemers binnen de grafimedia met een zwaar beroep eerder met pensioen. Zij kunnen gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).

Met deze regeling kunnen zij maximaal 2 jaar vóór hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Dat spraken werkgevers- en werknemersorganisaties af in de Grafimedia cao.

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in het kort

  • Werknemers die tussen 1 september 2021 en 31 december 2025 65 jaar zijn of worden kunnen gebruik maken van deze regeling. U vindt hier het aanvraagformulier; 
  • Per jaar dat de werknemer eerder stopt krijgt hij of zij bij een fulltime dienstverband € 26.184 bruto;
  • Werknemers met een zwaar beroep kunnen maximaal 2 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken.

Werkt u binnen de grafimedia en heeft u een zwaar beroep? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Zo kunt u eerder stoppen met werken. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. 

U kunt gebruik maken van deze regeling als u: 

  • op 1 september 2021 65 jaar of ouder bent. Of als u 65 wordt tussen 1 september 2021 en 31 december 2025; 
  • werkt bij een werkgever die premie betaalt voor deze regeling. U vraagt dit na bij uw werkgever; 
  • minstens 10 jaar hiervoor een zwaar beroep in de grafimedia hebt gehad. Heeft u in die 10 jaar 12 weken of korter geen of een andere baan gehad? Dan telt deze periode gewoon mee.  
Let op: Weet u niet zeker of u een zwaar beroep heeft? Kijk hier voor een handig hulpmiddel om te bepalen of u een zwaar beroep heeft volgens de regeling.

De RVU-regeling is opgenomen in de grafimedia cao ASF-regelingen. U komt in aanmerking voor deze regeling als uw werkgever premie betaalt. Werkgevers die lid zijn van het KVGO betalen premie. Andere werkgevers uit de grafimediabranche betalen premie nadat de RVU-regeling algemeen verbindend is verklaard. Vanaf dat moment kunnen werknemers van deze werkgevers ook een aanvraag indienen.


Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de RVU-regeling? Bekijk hier onze veelgestelde vragen.

Wilt u meer informatie?
Heeft u nog vragen over de RVU? Wij helpen u graag verder. U kunt ons op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur bellen op 020 541 81 12. Of u stuurt een e-mail
Als u lid bent van een vakbond kunt u ook bij uw vakbond terecht voor vragen. Voor meer informatie over de RVU en de criteria zwaar beroepen verwijzen wij u naar de leaflet voor werknemers. Wilt u het uitvoeringsreglement van de RVU-regeling lezen? Dat vindt u hier.

Heeft u een bedrijf binnen de grafimedia? En heeft u werknemers in dienst met een zwaar beroep? Dan kunnen zij vanaf 1 september 2021 misschien gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Zo kunnen zij eerder stoppen met werken. Om gebruik te maken van de regeling moeten uw werknemers wel voldoen aan een aantal voorwaarden.  

Uw werknemers kunnen gebruik maken van de RVU als: 

  • zij op 1 september 2021 65 jaar of ouder zijn of 65 jaar worden tussen 1 september 2021 en 31 december 2025;  
  • zij minstens 10 jaar hiervoor een zwaar beroep in de grafimedia hebben gehad. Heeft uw werknemer in die 10 jaar 12 weken of korter geen of een andere baan gehad? Dan telt deze periode gewoon mee;  
  • U premie betaalt voor deze regeling, volgens artikel 2.7 van de cao voor de ASF-regelingen.
Let op: Weet u niet zeker of uw werknemer een zwaar beroep heeft? De criteria op basis waarvan wordt vastgesteld wat als een zwaar beroep wordt gezien vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de RVU-regeling voor uw werknemers? Bekijk hier onze veelgestelde vragen. U kunt uw werknemers hier ook naar verwijzen. Of u overhandigt of mailt uw werknemers de leaflet over de RVU-regeling.

Wilt u meer informatie of contact?

Neem voor meer informatie contact op met uw branchevereniging KVGO via 020 543 56 78 of via e-mail. Vindt u het prettig om de informatie nog eens op papier na te lezen? Download en print dan deze leaflet voor u als werkgever. Wilt u uw werknemers informeren dan kunt u deze leaflet dowloaden.