Sign In
Lettergrootte:

Het ASF/Gezondheidszorg en het ASF/De Grafische Gezondheid
Soms maakt u zorgkosten die uw zorgverzekeraar, gemeente of het UWV niet of niet helemaal vergoedt. U kunt vanuit de regelingen van het Algemeen Sociaal Fonds (ASF) in een aantal gevallen een bijdrage in deze kosten krijgen. Het ASF kent 2 fondsen waar u kunt aankloppen voor een tegemoetkoming in de kosten: het ASF/Gezondheidszorg en het ASF/de Grafische Gezondheid. Op deze pagina  leest u meer informatie over het ASF/Gezondheidszorg.

ASF/Gezondheidszorg
Werkt u in de grafimediasector? En neemt u deel aan de Regeling Gezondheidszorg voor de Grafimediabranche? Dan kunt u een tegemoetkoming in uw zorgkosten aanvragen bij het ASF/Gezondheidszorg. Het ASF/Gezondheidszorg heeft hiervoor verschillende vergoedingsregelingen. 

Deze regeling geldt ook voor:

uw partner (gehuwd, geregistreerd partnerschap of samenwonend met samenlevingsovereenkomst)
kinderen van de deelnemer (waarvoor kinderbijslag ontvangen wordt of die in aanmerking komen voor studiefinanciering).


Bent u deelnemer aan het ASF/De Grafische Gezondheid én het ASF/Gezondheidszorg?
Dan kijken wij eerst of u recht heeft op  een vergoeding vanuit het ASF/Gezondheidszorg. Zijn dan niet al uw kosten gedekt? Dan kijken wij of u ook nog recht heeft op een aanvullende vergoeding vanuit het ASF/De Grafische Gezondheid. De vergoedingsregeling bij het ASF/De Grafische Gezondheid is 75% tot een maximaal bedrag van € 1.000 per gezin per kalenderjaar. Tenzij anders is aangegeven in de alfabetische lijst.

Bent u alleen lid van het ASF/De Grafische Gezondheid?
Dan heeft u recht op maximaal 95% van de kosten die u niet vergoed kreeg van de zorgverzekeraar. U krijgt dit tot een maximum van € 1.000 per gezin per kalenderjaar. Tenzij anders is aangegeven in de alfabetische lijst.

Gaat u uit dienst of wordt u arbeidsongeschikt?
Dan kunt u misschien blijven deelnemen aan de regelingen van het ASF/Gezondheidszorg. Krijgt u aansluitend op uw  dienstverband een WIA- of WAO-uitkering omdat u volledig arbeidsongeschikt bent? Of krijgt u een WW-uitkering? Dan kunt u nog steeds een aanvraag voor een vergoeding indienen. Dit geldt ook als u een vervolguitkering (IOAW, IOW) krijgt. Als u met pensioen gaat kunt u nog vergoedingen aanvragen als u in de 10 jaar vóór uw pensioen ook deelnemer was aan het ASF/Gezondheidszorg. Wij controleren dit voor u. Als u overlijdt, beoordelen wij of uw partner nog steeds vergoedingen mag aanvragen. Om te blijven deelnemen aan de regelingen van het ASF/De Grafische Gezondheid moet u lid blijven van het fonds en uw contributie betalen. 

Alfabetische lijst met vergoedingsregelingen
Wilt u een aanvraag voor een vergoeding indienen? Of bent u benieuwd of er een vergoedingsregeling is voor een behandeling of product? Kijk dan eerst in deze alfabetische lijst. Hierin ziet u of recht heeft op een vergoeding. En hoe hoog de maximale vergoeding is. De vergoedingsregelingen in deze lijst zijn de vergoedingen voor 2019. Vergoedingen over eerdere jaren kunnen anders zijn. U kunt geen vergoeding aanvragen voor het verplichte eigen risico dat u moet betalen. Ook kunt u geen vergoeding aanvragen voor eenmalige kosten waarvan onze vergoeding lager is dan € 25.  Deze alfabetische lijst is een samenvatting van onze vergoedingsregelingen. U kunt geen rechten ontlenen aan de in deze lijst genoemde vergoedingsregelingen. Onze reglementen bepalen de vergoeding waar u recht op heeft. U vindt deze hier.