Sign In
Lettergrootte:

Veelgestelde vragen

Verschil tussen ASF/Gezondheidszorg en ASF/De Grafische Gezondheid
ASF/Gezondheidszorg
Werknemers die werkzaam zijn in de grafimedia en premie betalen aan het fonds ASF/Gezondheidszorg zijn deelnemer. Deze premie werd tot 1 mei 2019 ingehouden op het loon. Vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 december 2021 wordt er geen premie op het loon ingehouden. U kunt wel gebruik maken van de regeling. Hierover informeren wij u ook via de startbrief, die u ontvangt als u een nieuwe deelnemer bent. U kunt bij dit fonds uw aanvraag direct indienen. Er is geen wachttijd.

ASF/De Grafische Gezondheid
Daarnaast kunt u zelf lid worden van ASF/De Grafische Gezondheid. De premie is € 10,00 op jaarbasis. De kosten die overblijven na de vergoeding van ASF/Gezondheidszorg kunt u bij dit fonds indienen. De vergoedingsregeling is 75% tot maximaal € 1.000 per jaar per gezin. Om uw declaraties in te kunnen dienen, moet u minstens één jaar deelnemer zijn van ASF/De Grafische Gezondheid. Er is dus een wachttijd van 1 jaar.

Meer lezen in onze brochures
Meer informatie over de voorwaarden en de vergoedingsregelingen van deze fondsen vindt u op de site onder Publicaties/Brochures.

Moet ik lid zijn/blijven van de vakbondorganisatie om bij het ASF een vergoeding aan te vragen?
Nee, dat hoeft niet.
Waar kan ik mijn registratie- of relatienummer vinden?
U vindt dit nummer op eerdere brieven van ons zoals een ‘Startbrief’ of als u eerder een aanvraag bij ons heeft gedaan dan op onze uitbetaling specificatie van het ASF.
Kan ik een aanvraag indienen bij ASF/Gezondheidzorg ook al wordt er tijdelijk geen premie ingehouden op mijn loon?
Ja, u kunt gewoon vergoedingen bij ons blijven aanvragen. De Hardheidsregeling is beëindigd. De in deze regeling opgebouwde reserves worden gebruikt voor de financiering van ASF/Gezondheidszorg regeling. Deze reserves komen dus ten goede aan de werknemers in de grafimediabranche. Dit betekent dat uw werkgever vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 december 2021 geen premie ASF meer inhoudt op uw salaris.
Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer krijg ik antwoord?
Momenteel handelen wij uw aanvraag binnen 5 tot 6 weken af.     
Ik wil graag een ASF/Gezondheidszorg aanvraag indienen. Wat moet ik doen?
Heeft u gecontroleerd of u voor een vergoeding in aanmerking komt? Weet u welke vergoeding u kunt aanvragen? Dan kunt u hier één van onze aanvraagformulieren downloaden.
Ik wil graag een aanvraag bij ASF/De Grafische Gezondheid indienen. Wat moet ik doen?
Heeft u gecontroleerd of u voor een vergoeding in aanmerking komt? Weet u welke vergoeding u kunt aanvragen? Dan kunt u hier het aanvraagformulier downloaden.
Waar stuur ik mijn aanvraag naartoe?
U kunt uw aanvraag digitaal sturen naar ks.asf@grafimediafondsen.nl.
U kunt uw aanvraag per post sturen naar:  ASF, Postbus 2311, 1180 EH Amstelveen
Kan ik ook een vergoeding krijgen voor zorgkosten van mijn kinderen?
U kunt bij ASF/Gezondheidszorg een vergoeding aanvragen voor kinderen voor wie u kinderbijslag krijgt of kinderen die een studie volgen. U krijgt kinderbijslag voor uw eigen kinderen tot 18 jaar, maar ook voor geadopteerde kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen of andere kinderen die u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn. Let op: Bij ASF/De Grafische Gezondheid geldt er een regeling voor kinderen tot 18 jaar. Kinderen van 18 jaar of ouder komen niet voor een vergoeding in aanmerking.
Ik heb in het verleden bij ASF/Gezondheidszorg een vergoeding gekregen voor een gebitsprothese. Wanneer kan ik een nieuwe vergoeding aanvragen?

Voor een gebitsprothese kent het fonds vanaf 1 januari 2019 een maximale vergoeding van 80% van de voor eigen rekening komende kosten, met een maximum van € 300,00 per drie jaar. De huidige termijn loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2022. Heeft u in deze periode al de maximale vergoeding ontvangen? Dan kunt u pas op 1 januari 2022 weer een vergoeding voor een gebitsprothese aanvragen.

Tot 1 januari 2019 kende het fonds een maximale vergoeding van 80% van de voor eigen rekening komende kosten, met een maximum van € 275,00 per drie jaar. Heeft u in 2018 nog geen vergoeding gekregen of het maximum nog niet bereikt? Dan kunt u over 2018 uw (nieuwe) aanvraag bij ons indienen tot en met 31 december 2019.
Let op: Bij ASF/De Grafische Gezondheid geldt er een andere regeling.

Ik heb een vergoeding gekregen, maar niet al mijn kosten zijn vergoed. Waarom is dat?
De vergoedingsregelingen zijn gebaseerd op de kosten die u zelf moet betalen. Het gaat hier om uw eigen bijdrage. Uw eigen risico in uw basiszorgpolis vergoeden we niet. De meeste vergoedingsregelingen hebben bovendien een maximale vergoeding. Ook zijn er verschillende therapieën, behandelingen en hulpmiddelen die we niet vergoeden. U vindt hier onze lijst van zorgkosten die we niet vergoeden. 
Wat moet ik bij mijn aanvraag meesturen?
Welke stukken u mee moet sturen, verschilt per vergoedingsregeling. Op het aanvraagformulier kunt u zien welke bewijsstukken wij van u willen ontvangen. Zonder deze stukken kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U kunt kopieën insturen. Een originele nota is meestal bestemd voor uw zorgverzekeraar.
Tot wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?
Binnen 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin uw zorgkosten zijn gemaakt. U stuurt ons de aanvraag voorzien van de gevraagde stukken. Stuurt u daarna nog  nota's op? Dan kunnen wij deze niet meer in behandeling nemen.  
Ik ben werkloos of arbeidsongeschikt. Kan ik nog een vergoeding bij ASF/Gezondheidszorg aanvragen?
Heeft u een WW-uitkering uit een grafisch dienstverband? Dan kunt u een vergoeding aanvragen. U hoeft geen premie te betalen.
Heeft u een WIA/WAO-uitkering uit een grafisch dienstverband en bent u volledig arbeidsongeschikt (IVA)? Dan kunt u een vergoeding aanvragen. U hoeft geen premie te betalen.

De informatie op deze website is een verkorte, vereenvoudigde uitleg van het reglement. U kunt bij geschillen geen rechten ontlenen aan deze tekst. Het reglement is uiteindelijk leidend. U vindt het reglement Gezondheidszorg voor de Grafimediabranche hier en het reglement Rekening de Grafische Gezondheid hier.