Verjaringstermijn

Aanvragen met declaraties die betrekking hebben over 2021 die wij dit jaar nog ontvangen, kunnen wij nog in behandeling nemen.

1 januari 2022
Aanvragen met declaraties die betrekking hebben over 2021 die wij dit jaar nog ontvangen, kunnen wij nog in behandeling nemen. Aanvragen met declaraties betreffende 2020 kunnen niet meer in behandeling worden genomen vanwege ons verjaringstermijn.