Grafimedia cao ASF-regelingen algemeen verbindend verklaard

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per 7 oktober 2021 de cao voor de Grafimediabranche Algemeen Verbindend Verklaard.
8 oktober 2021

Per 7 oktober 2021 is de Grafimedia cao ASF-regelingen algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit betekent dat ongeorganiseerde werkgevers en werknemers in de Grafimediabranche vanaf deze datum (weer) verplicht deelnemen in de ASF-Regeling Gezondheidszorg voor de Grafimediabranche, ASF-Regeling Van Werk naar Werk Grafimediabranche en ASF-Regeling Vervroegd Uittreden Grafimediabranche.

Meer informatie over de verschillende regelingen en premiepercentages vindt u in de Premietabel onder 'Voor de werkgever.'