Eigen cao voor de bedrijfstak Reprografie niet langer wenselijk

Partijen bij de cao voor het Reprografisch Bedrijf, te weten de Vereniging Repro Nederland, FNV Media & Cultuur en CNV Vakmensen, zijn bij de onlangs gehouden cao-onderhandelingen tot de conclusie gekomen dat een eigen cao voor de bedrijfstak Reprografie niet langer wenselijk of noodzakelijk is.

28 oktober 2022

Afgesproken is dat de cao voor het Reprografisch Bedrijf na 1 januari 2024 niet wordt voortgezet en vanaf die datum geen nawerking zal hebben.

De gedachte van cao-partijen is dat werkgevers en werknemers in het Reprografisch Bedrijf vanaf januari 2024, op grond van een algemeenverbindendverklaring van de Grafimedia cao (of een lidmaatschap van het KVGO), gebonden zijn aan de Grafimedia cao.

Voor toepassing van de Grafimedia cao ASF-regelingen geldt hetzelfde.