Goede Doelen fonds

Wilt u een financiële ondersteuning ontvangen voor uw project? Dat kan! Bij het Goede Doelen Fonds van het ASF kunt u daarvoor een subsidie aanvragen. Hieronder leest u hoe dat gaat.

Wat is het Goede Doelen Fonds?
Het Goede Doelen Fonds werd in 2016 opgericht. Het geld in het fonds komt uit inmiddels opgeheven regelingen waarvan de premies zijn betaald door journalisten en werknemers in grafimedia. Het Goede Doelen Fonds wil dit geld weer teruggeven aan de bedrijfstak. Dus bieden wij financiële ondersteuning aan initiatieven van organisaties en individuen die het leven en werken van mensen in de grafimedia of journalistiek verbeteren.

Dit doet het Goede Doelen Fonds
Wij geven subsidie aan projecten die bijdragen aan het geluk en welzijn van journalisten en mensen die in de grafimedia werken. Te denken valt aan initiatieven die het gebruik van drukwerk bevorderen of promoten. Maar ook projecten die zorgen voor betere werkmogelijkheden voor (foto)journalisten.

Voor wie is het Goede Doelen Fonds?
Voor iedereen die financiële ondersteuning kan gebruiken voor zijn of haar project. Voorwaarde daarbij is dat het project positief bijdraagt aan de positie en/of omstandigheden van werknemers en werkgevers in de grafimedia of journalistiek.

Wilt u ook financiële ondersteuning voor uw project?
Stuurt u dan een aanvraag naar het Goede Doelen Fonds.

U stuurt uw aanvraag naar:

Algemeen Sociaal Fonds/Goede Doelen Fonds
De heer M. Joosten
Postbus 2311
1180 EH AMSTELVEEN

Of u stuurt een e-mail.

In uw aanvraag moeten de volgende punten terugkomen:

 • Een beschrijving van het project;
 • Een onderbouwing waarom het project ten goede komt aan werkgevers en werknemers in de grafimedia en/of journalistiek;
 • Een financiële begroting met gespecificeerde opgave van kosten en opbrengsten;
 • Een tijdsplanning;
 • De gevraagde subsidie bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 100.000,-.

Het bestuur van het ASF beoordeelt dan of uw verzoek binnen de doelstelling past en of uw project in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. De subsidie wordt achteraf uitbetaald op basis van een in te dienen en door het bestuur van het ASF goed te keuren verantwoording. Voor subsidies boven € 50.000,- is ook een accountantsverklaring vereist.

Voorbeelden van initiatieven die wij financieel steun(d)en zijn:

 • 'Best Verzorgde Boeken': jaarlijkse prijs waarbij een vakjury boeken beoordeelt op basis van onderscheidend vermogen en grafisch vakmanschap;
 • Dutch designers Yearbook: een jaar Dutch designs, van prijswinnend werk tot beeldbepalende designers;
 • Wim Crouwel Leerstoel: Bijzondere leerstoel aan de UvA, gericht op de studie van grafisch ontwerpen in Nederland;
 • 'Grip op je knip': een initiatief om mensen in de grafimedia te helpen (nog) verstandiger met hun geld om te gaan;
 • Een loopbaanportal voor deelnemers via het GOC (Grafisch Opleidingscentrum);
 • 'Organizing Project' in de journalistiek;
 • 'Print Pakt'-campagnes ter stimulering van het gebruik van drukwerk.

Wilt u meer weten?
Neemt u dan contact op met de secretaris van het ASF, de heer M. Joosten, op 020 702 42 11.
Of via e-mail. U vindt hier het reglement van het Goede Doelen Fonds.