Sign In
Lettergrootte:
Fonds bijzondere projecten

Vanuit deze rekening kunnen financiële bijdragen worden verstrekt voor uitgevoerde of uit te voeren activiteiten door de ROGB. Of voor nader te benoemen doelen door de ROGB.
Financiële bijdragen uit dit fonds worden slechts gedaan voor zover de aanwezige middelen daarvoor toereikend zijn.