Sign In
Lettergrootte:

Rekening bijzondere projecten
Vanuit deze rekening kunnen financiële bijdragen worden verstrekt voor uitgevoerde of uit te voeren activiteiten in opdracht vande ROGB. Of voor nader te benoemen doelen door de ROGB.
Financiële bijdragen uit dit fonds worden slechts gedaan voor zover de aanwezige middelen daarvoor toereikend zijn.

 

De informatie op deze website is een verkorte vereenvoudigde uitleg van het reglement. Het reglement is leidend. Het hierbij behorende reglement vindt u hier.