Sign In
Lettergrootte:

Kortdurend Zorgverlof - Tijdelijke regeling niet meer beschikbaar
Loonkostenvergoeding voor werkgevers
 
ASF heeft een vergoedingsregeling voor kortdurend betaald zorgverlof: het Fonds Zorgverlof. Werkgevers die lid zijn van de brancheverenigingen voor grafimedia en reprografie konden deze vergoeding aanvragen voor werknemers die een thuiswonende zieke partner, (pleeg)kind of ouder verzorgen en andere personen als bedoeld in de Wet Arbeid en Zorg. Via het Fonds Zorgverlof werd een deel van de loonkosten van de werknemer vergoed.
 
Wat is kortdurend zorgverlof?
Kortdurend zorgverlof is een aanvulling op calamiteitenverlof. Met het calamiteitenverlof kunnen werknemers de eerste maatregelen treffen bij plotselinge ziekte van een thuiswonend kind, partner of ouder. Meestal is dat binnen een paar uur of maximaal binnen een dag geregeld. Lukt het niet om voor de verdere zorg een goede oplossing te vinden, dan kondenn werknemers gebruik maken van kortdurend zorgverlof. Dat is wettelijk zo geregeld. 
 
Let op: Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend
Het Fonds Zorgverlof wordt niet meer aangevuld. Zodra het geld in het Fonds Zorgverlof op is, houdt de regeling op. In de Grafimedia-cao staat vermeld dat de vergoeding voor kortdurend zorgverlof tijdelijk is en van toepassing zolang er gelden beschikbaar zijn in het Fonds Zorgverlof.

Zodra de middelen van dit fonds zijn uitgeput houdt de cao-afspraak op te bestaan en wordt de wettelijke regeling voor kortdurend zorgverlof gevolgd. Helaas zijn inmiddels de middelen van dit fonds uitgeput. Daarmee houdt deze afspraak op te bestaan. Vanaf nu kunnen er geen aanvragen voor Kortdurend Zorgverlof meer worden ingediend.