Sign In
Lettergrootte:

A&O Reprografisch Bedrijf

De Rekening Opleiding en Arbeidsmarkt Reprografie is bedoeld om werkgevers en werknemers in de bedrijfstak reprografie inzicht te geven in opleiding, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Over de financiering van deze onderzoeken beslist het bestuur ASF. Zij winnen hiervoor advies in bij het Uitvoerend Comité. Deze rekening kan ook worden gebruikt om werknemers, die hun baan verliezen, te begeleiden van werk naar werk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Mobiliteitscentrum C3 werkt!