Sign In
Lettergrootte:
Van Werk naar Werk en Hardheidsregeling  

De Van Werk Naar Werk-regeling heeft primair als doel werknemers die hun baan verliezen, als gevolg van één van de hierna te noemen redenen, te helpen bij het snel vinden van ander werk.

De regeling geldt voor werknemers die hun baan hebben verloren als gevolg van reorganisatie, bedrijfseconomische redenen, liquidatie, faillissement, overdracht van zeggenschap of verhuizing. Werknemers komen voor de regeling in aanmerking als de (voormalige) werkgever premieplichtig was aan het Garantiefonds.

De werknemer die werkloos wordt,  wordt door het mobiliteitscentrum C3 Werkt! geholpen met het vinden van ander werk binnen of buiten de bedrijfstak.
Om in aanmerking te komen voor de dienstverlening van het mobiliteitscentrum C3 Werkt! dient binnen drie maanden nadat de arbeidsovereenkomst door de curator is opgezegd te worden geëffectueerd.