Sign In
Lettergrootte:

Van Werk naar Werk-regeling  

De Van Werk Naar Werk-regeling heeft als doel de (gedeeltelijke) financiering van kosten van in-, door- en uitstroomactiviteiten.

In het bijzonder:

bevorderen instroom door middel van voorlichting, scholing en het creëren van leer-/werkplaatsen;
bevorderen duurzame inzetbaarheid van werknemers door middel van scholing;
activiteiten gericht op begeleiden, scholing en/of bemiddeling naar ander werk; en
begeleidingstrajecten uitgevoerd door onder meer mobiliteitscentrum C3.


 

De informatie op deze website is een verkorte vereenvoudigde uitleg van het reglement. Het reglement is leidend. Het hierbij behorende reglement vindt u hier.