Sign In
Lettergrootte:

​Het Algemeen Sociaal Fonds (ASF) behartigt sinds 1941 de sociale belangen van werknemers in de Grafimediasector en hun gezinnen. Het ASF kent onder meer 2 regelingen voor gezondheidszorg, 2 regelingen voor de arbeidsmarkt en opleidingen, een regeling voor vakorganisaties en vergoedt kosten voor in-, door- en uitstroomactiviteiten en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Sinds juni 2016 geen AVV voor de ASF-fondsen
De ASF-regelingen maken geen onderdeel meer uit van de algemeen verbindend verklaring van de grafimedia CAO. Sinds 22 juni 2016 bestaat er geen algemeen verbindend verklaring meer voor de ASF-fondsen. Dit betreft de Gezondheidszorgregeling en de Van Werk naar Werk en Hardheidsregeling. Aan het herstellen van een algemeen verbindend verklaring wordt momenteel  gewerkt, maar voor het zover is zijn we een aantal maanden verder. Dit betekent voor u dat wij in principe geen premie in rekening zullen brengen voor de ASF-regelingen tenzij u lid bent van een  werkgeversorganisatie dan wel de regelingen op vrijwillige basis hebben voortgezet. Let op: Op het moment dat de hierboven genoemde ASF-regelingen weer  algemeen verbindend is verklaard, neemt u weer verplicht deel aan deze regelingen. De AVV-aanvraag is aangevraagd bij het Ministerie van SZW.