Sign In
Lettergrootte:
Uitbreiding vergoedingsregelingen vanwege coronacrisis

Het bestuur van het ASF wil er ook graag voor u zijn tijdens de coronacrisis en denkt graag met u mee. Wij breiden daarom sommige vergoedingsregelingen van het ASF/Gezondheidszorg en het ASF/De Grafische Gezondheid tijdelijk uit. Het gaat om de volgende vergoedingssoorten: 

Taxikosten voor vervoer van en naar een ziekenhuis of instelling 
Hulpmiddelen zoals hometrainer of roeitrainer 


Om een vergoeding te krijgen voor deze kosten hebben wij (een kopie van) een medische verklaring nodig met daarin de diagnose van uw huisarts of specialist. Wilt u een vergoeding aanvragen? Kijk dan voor meer informatie over deze vergoedingen in deze alfabetische lijst. Hierin ziet u of u een vergoeding kunt krijgen. Ook ziet u wat de maximale vergoeding is.

Verjaringstermijn
Aanvragen met declaraties die betrekking hebben over 2019 die wij dit jaar nog ontvangen, kunnen wij nog in behandeling nemen.
Aanvragen met declaraties betreffende 2018 kunnen niet meer in behandeling worden genomen vanwege ons verjaringstermijn.
Kijk voor meer informatie over ons verjaringstermijn in onze rubriek ‘Veel gestelde vragen

Oude regeling dieetkosten bij het ASF/Gezondheidszorg en ASF/De Grafische Gezondheid
Voorheen kende het ASF/Gezondheidszorg een vergoeding voor diëten als zij voor meer dan € 95,00 per jaar kosten verhogend waren. Dit betekende dat de eerste € 95,00 van het te volgen dieet niet voor vergoeding in aanmerking kwam bij het ASF/Gezondheidszorg. Het ASF/De Grafische Gezondheid kent geen drempelbedrag. Het drempelbedrag van € 95,00 bij het ASF/Gezondheidszorg, kwam daarom in aanmerking voor een vergoeding van 75% bij het ASF/De Grafische Gezondheid.

Gewijzigde regeling dieetkosten ASF/Gezondheidszorg en ASF/De Grafische Gezondheid
Met ingang van mei 2019 maakt het ASF gebruik van de tabel van de belastingdienst die zij voor dieetkosten
hanteren. De oude regeling dieetkosten is hiermee komen te vervallen.

Hoe werkt de nieuwe regeling bij het ASF/Gezondheidszorg?
Het ASF/Gezondheidszorg kent nu voor dieetkostenkosten een maximum vergoeding van € 300,00 per jaar.

Hoe werkt de nieuwe regeling bij het ASF/De grafische Gezondheid?
Heeft u een kosten verhogend dieet van meer dan € 300,00? Dan komt het restantbedrag voor 75% in aanmerking voor een vergoeding bij het ASF/De Grafische Gezondheid.

We hebben goed nieuws voor u!
Per 1 januari 2019 wijzigen er een aantal maximale vergoedingsbedragen in de regeling ASF/Gezondheidszorg. Graag informeren wij u hierover. Hieronder vindt u de wijzigingen op een rijtje.

Vergoedingen, waarbij in de huidige regeling een maximaal vergoed bedrag gold van € 910,00, worden verhoogd naar een maximaal bedrag van € 1.000,00.
De vergoeding bij gezinsuitbreiding wordt verhoogd van € 115,00 naar € 150,00 per kind.
De maximum vergoedingen bij Bijzondere aanschaffingen en bijzondere behandelingen ASF Gezondheidszorg worden verhoogd van € 2.300,00 naar € 2.500,00.
De maximum vergoedingen bij Alternatieve geneeswijze en Dieetkosten worden verhoogd van € 275,00 naar € 300,00.
De maximum vergoeding bij Gebitsprothesen wordt verhoogd van € 275,00 naar € 300,00 gedurende een periode van telkens drie volle kalenderjaren, voor het eerst beginnend op 1 januari 2019.


De nieuwe bedragen zijn van toepassing op de nota’s waarvan de behandeldatum ligt in 2019. Bij gezinsuitbreiding is het nieuwe bedrag van toepassing als uw kind geboren is in 2019.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de regeling ASF/Gezondheidszorg? Download dan hier onze brochure. Hierin leest u meer over de voorwaarden en de verschillende soorten vergoedingen.

Begin 2019 is het eerdere onderhandelingsresultaat door alle partijen in de sector geaccordeerd.
De belangrijkste afspraken zijn:

De Hardheidsregeling is beëindigd. De in deze regeling opgebouwde reserves worden gebruikt voor de financiering van ASF/Gezondheidszorg regeling. Deze reserves komen dus ten goede aan de werknemers in de grafimediabranche. Dit betekent dat uw werkgever vanaf 1 mei 2019 tot en met 1 januari 2021 geen premie ASF meer inhoudt op uw salaris. U kunt gewoon vergoedingen bij ons blijven aanvragen.
De werkgeverspremie voor de regelingen Van Werk naar Werk en Arbeidsmarkt en Opleidingen in de sectoren grafimedia, zeefdruk- en signbedrijven en reprografisch bedrijf worden over de jaren 2019 en 2020 niet geheven.
In de Grafimedia-cao, zoals die gold tot 1 april 2018, was een regeling voor een vergoeding voor kortdurend zorgverlof opgenomen. Voorbehoud daarbij was dat, zodra de middelen van dit fonds waren uitgeput, deze cao-afspraak ophield te bestaan. Vanaf dat moment wordt de wettelijke regeling voor kortdurend zorgverlof gevolgd. Inmiddels zijn de reserves van dit Fonds Zorgverlof uitgeput. Daarmee houdt deze cao-afspraak automatisch op te bestaan.

We hebben goed nieuws voor u!
Per 1 januari 2019 wijzigen er een aantal maximale vergoedingsbedragen in de regeling ASF/Gezondheidszorg. Graag informeren wij u hierover. Hieronder vindt u de wijzigingen op een rijtje.

Vergoedingen, waarbij in de huidige regeling een maximaal vergoed bedrag gold van € 910,00, worden verhoogd naar een maximaal bedrag van € 1.000,00.
De vergoeding bij gezinsuitbreiding wordt verhoogd van € 115,00 naar € 150,00 per kind.
De maximum vergoedingen bij bijzondere aanschaffingen en bijzondere behandelingen ASF/Gezondheidszorg worden verhoogd van € 2.300,00 naar € 2.500,00.
De maximum vergoedingen bij alternatieve geneeswijze en dieetkosten worden verhoogd van € 275,00 naar € 300,00.
De maximum vergoeding bij gebitsprothesen wordt verhoogd van € 275,00 naar € 300,00 gedurende een periode van telkens drie volle kalenderjaren, voor het eerst beginnend op 1 januari 2019.


De nieuwe bedragen zijn van toepassing op de nota’s waarvan de behandeldatum ligt in 2019. Bij gezinsuitbreiding is het nieuwe bedrag van toepassing als uw kind geboren is in 2019.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de regeling ASF/Gezondheidszorg? Download dan hier onze brochure. Hierin leest u meer over de voorwaarden en de verschillende soorten vergoedingen.

Niemand vraagt erom om ziek te worden. En als u dan ook nog voor hoge ziektekosten komt te staan, is een beetje financiële steun meer dan welkom.

Daarom is er De Grafische Gezondheid. Dat is een vrijwillige (aanvullende) vergoedingsregeling voor werknemers in de grafimedia. U krijgt financieel een steuntje in de rug bij kosten die u maakt vanwege uw gezondheid. Of de gezondheid van uw gezin. Het gaat dan om kosten die uw zorgverzekeraar niet of niet helemaal vergoedt. 

De Grafische Gezondheid bestaat naast de regeling ASF/Gezondheidszorg. Ook deze regeling is er voor werknemers in de grafimedia. De kosten die overblijven, na de vergoeding vanuit ASF/Gezondheidszorg, dient u bij ons in. De Grafische Gezondheid vergoedt tot maximaal € 1.000,00 per gezin per jaar. Om een vergoeding te kunnen krijgen, moet u wel minstens één jaar deelnemer zijn aan deze regeling en moeten de kosten onder het reglement vallen. Indien u al lid bent van De Grafische Gezondheid, dan behandelen wij uw vergoedingsaanvraag in één keer voor zowel ASF/Gezondheidszorg als voor ASF/De Grafische Gezondheid.

Meer weten?
Wilt u meer weten over De Grafische Gezondheid? Download dan hier onze brochure. Hierin leest u meer over de voorwaarden en de verschillende soorten vergoedingen.

Aanmelden?
Wilt u deelnemer worden van De Grafische Gezondheid? Download hier het aanmeldformulier. U wordt al lid voor maar € 10,00 per jaar.
ASF-regelingen geen onderdeel meer van de algemeen verbindend verklaring van de grafimedia CAO