Sign In
Lettergrootte:
CAO ASF-regelingen voor de  Grafimediabranche  Algemeen Verbindend Verklaard 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft per 7 oktober 2021 de CAO voor de Grafimediabranche Algemeen Verbindend Verklaard. 
Afhandeling van uw aanvraag

Momenteel handelen wij uw aanvraag binnen 5 tot 6 weken af. 
Uitbreiding vergoedingsregelingen vanwege coronacrisis
Het bestuur van het ASF wil er ook graag voor u zijn tijdens de coronacrisis en denkt graag met u mee. Wij breiden daarom sommige vergoedingsregelingen van het ASF/Gezondheidszorg en het ASF/De Grafische Gezondheid tijdelijk uit. Het gaat om de volgende vergoedingssoorten: 

Taxikosten voor vervoer van en naar een ziekenhuis of instelling  
Fysiotherapie voor coronapatiënten 
Parkeerkosten bij een ziekenhuis
- Hulpmiddelen zoals hometrainer of roeitrainer  
Bezorgkosten voor levensmiddelen 

Om een vergoeding te krijgen voor deze kosten hebben wij (een kopie van) een medische verklaring nodig met daarin de diagnose van uw huisarts of specialist. Wilt u een vergoeding aanvragen? Kijk dan voor meer informatie over deze vergoedingen in deze alfabetische lijst. Hierin ziet u of u een vergoeding kunt krijgen. Ook ziet u wat de maximale vergoeding is. 
We hebben een nieuw bankrekeningnummer
Vanaf 1 april 2020 verandert ons rekeningnummer. Dit komt omdat wij overstappen van Kasbank naar ING.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf 1 april 2020 vindt de automatische incasso plaats vanaf een ander rekeningnummer. Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen.
Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso? Dan vragen wij u om vanaf 1 april 2020 ons nieuwe rekeningnummer te gebruiken.

Ons nieuwe rekeningnummer is:
NL66 INGB 0007 3395 01 t.n.v. Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafimediabranche.
U krijgt hierover ook nog persoonlijk bericht.
  
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de afdeling relatiebeheer via telefoonnummer: 020 541 81 90 of mailen via relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.
Verjaringstermijn
Aanvragen met declaraties die betrekking hebben over 2021 die wij dit jaar nog ontvangen, kunnen wij nog in behandeling nemen. 
Aanvragen met declaraties betreffende 2020 kunnen niet meer in behandeling worden genomen vanwege ons verjaringstermijn.

Kijk voor meer informatie over ons verjaringstermijn in onze rubriek Veel gestelde vragen’.
Wijzigingen per 1 januari 2022 als gevolg van besluiten van het bestuur
We hebben goed nieuws voor u! 
Per 1 januari 2022 wijzigen er een aantal maximale vergoedingsbedragen in de regeling ASF/Gezondheidszorg. Graag informeren wij u hierover. Hieronder vindt u de wijzigingen op een rijtje.

- De maximum vergoeding bij Gebitsprothesen wordt verhoogd van € 300,00 naar € 1.500,00 gedurende een periode van telkens drie volle kalenderjaren, voor het eerst beginnend op 1 januari
2022.

- U kunt vanaf 1 januari 2022 ook een vergoeding aanvragen voor orthodontie voor volwassenen. 

- De maximum vergoeding bij Dieetkosten wordt verhoogd van € 300,00 naar € 500,00 per jaar.

- Onze vergoedingsregeling voor Alternatieve geneeswijzen is uitgebreid. Wij vergoeden vanaf 1 januari 2022 ook Voetreflexzondetherapie, Hypnotherapie, Neuraaltherapie, Shiatsu, Haptotherapie, Mesologie, Psychosociale therapie en EMDR-therapie. Kijk voor de voorwaarden in de “Alfabetische lijst voor vergoedingsregelingen”.
 
- De maximum vergoedingen voor Behandelingen (zoals orthodontie) is op € 0,00 gezet. Iedereen kan dus weer opnieuw in aanmerking komen voor 80% tot maximaal € 1.000,00. 

De nieuwe wijziging is van toepassing op de nota’s waarvan de behandeldatum ligt in 2022. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de regeling ASF/Gezondheidszorg? Download dan hier onze brochure. Hierin leest u meer over de voorwaarden en de verschillende soorten vergoedingen.
Nieuwe grafimedia cao is rond
Begin 2019 is het eerdere onderhandelingsresultaat door alle partijen in de sector geaccordeerd.
De belangrijkste afspraken zijn:

  • De Hardheidsregeling is beëindigd. De in deze regeling opgebouwde reserves worden gebruikt voor de financiering van ASF/Gezondheidszorg regeling. Deze reserves komen dus ten goede aan de werknemers in de grafimediabranche. Dit betekent dat uw werkgever vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 december 2021 geen premie ASF meer inhoudt op uw salaris. U kunt gewoon vergoedingen bij ons blijven aanvragen.
  • De werkgeverspremie voor de regelingen Van Werk naar Werk en Arbeidsmarkt en Opleidingen in de sectoren grafimedia, zeefdruk- en signbedrijven en reprografisch bedrijf worden over de jaren 2019 en 2020 niet geheven.
  • In de Grafimedia-cao, zoals die gold tot 1 april 2018, was een regeling voor een vergoeding voor kortdurend zorgverlof opgenomen. Voorbehoud daarbij was dat, zodra de middelen van dit fonds waren uitgeput, deze cao-afspraak ophield te bestaan. Vanaf dat moment wordt de wettelijke regeling voor kortdurend zorgverlof gevolgd. Inmiddels zijn de reserves van dit Fonds Zorgverlof uitgeput. Daarmee houdt deze cao-afspraak automatisch op te bestaan.
Per 1 januari 2019 wijzigen een aantal vergoedingsbedragen
We hebben goed nieuws voor u! Per 1 januari 2019 wijzigen er een aantal maximale vergoedingsbedragen in de regeling ASF/Gezondheidszorg. Graag informeren wij u hierover. Hieronder vindt u de wijzigingen op een rijtje.

  • Vergoedingen, waarbij in de huidige regeling een maximaal vergoed bedrag gold van € 910,00, worden verhoogd naar een maximaal bedrag van € 1.000,00.
  • De vergoeding bij gezinsuitbreiding wordt verhoogd van € 115,00 naar € 150,00 per kind.
  • De maximum vergoedingen bij bijzondere aanschaffingen en bijzondere behandelingen ASF/Gezondheidszorg worden verhoogd van € 2.300,00 naar € 2.500,00.
  • De maximum vergoedingen bij alternatieve geneeswijze en dieetkosten worden verhoogd van € 275,00 naar € 300,00.
  • De maximum vergoeding bij gebitsprothesen wordt verhoogd van € 275,00 naar € 300,00 gedurende een periode van telkens drie volle kalenderjaren, voor het eerst beginnend op 1 januari 2019.
De nieuwe bedragen zijn van toepassing op de nota’s waarvan de behandeldatum ligt in 2019. Bij gezinsuitbreiding is het nieuwe bedrag van toepassing als uw kind geboren is in 2019.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de regeling ASF/Gezondheidszorg? Download dan hier onze brochure. Hierin leest u meer over de voorwaarden en de verschillende soorten vergoedingen.
Steuntje in de rug bij hoge ziektekosten? Word lid van ASF/De Grafische Gezondheid!
Niemand vraagt erom om ziek te worden. En als u dan ook nog voor hoge ziektekosten komt te staan, is een beetje financiële steun meer dan welkom.

Daarom is er De Grafische Gezondheid. Dat is een vrijwillige (aanvullende) vergoedingsregeling voor werknemers in de grafimedia. U krijgt financieel een steuntje in de rug bij kosten die u maakt vanwege uw gezondheid. Of de gezondheid van uw gezin. Het gaat dan om kosten die uw zorgverzekeraar niet of niet helemaal vergoedt. 

De Grafische Gezondheid bestaat naast de regeling ASF/Gezondheidszorg. Ook deze regeling is er voor werknemers in de grafimedia. De kosten die overblijven, na de vergoeding vanuit ASF/Gezondheidszorg, dient u bij ons in. De Grafische Gezondheid vergoedt tot maximaal € 1.000,00 per gezin per jaar. Om een vergoeding te kunnen krijgen, moet u wel minstens één jaar deelnemer zijn aan deze regeling en moeten de kosten onder het reglement vallen. Indien u al lid bent van De Grafische Gezondheid, dan behandelen wij uw vergoedingsaanvraag in één keer voor zowel ASF/Gezondheidszorg als voor ASF/De Grafische Gezondheid.

Meer weten?
Wilt u meer weten over De Grafische Gezondheid? Download dan hier onze brochure. Hierin leest u meer over de voorwaarden en de verschillende soorten vergoedingen.

Aanmelden?
Wilt u deelnemer worden van De Grafische Gezondheid? Download hier het aanmeldformulier. U wordt al lid voor maar € 10,00 per jaar.
Uw persoonsgegevens in veilige handen
Om voor u een goede administratie uit te voeren, leggen wij persoonsgegevens vast. Deze persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk.

Wij zorgen goed voor uw persoonsgegevens
In onze administratie leggen wij persoonsgegevens vast zoals uw naam en adres. Maar ook uw geslacht, burgerlijke staat, BSN en uw salaris. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaren we niet langer dan nodig.        

Wij maken onze organisatie AVG-proof
Vanaf 25 mei geldt een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op basis van de nieuwe wet worden uw persoonsgegevens extra beschermd. Zodat u zeker weet dat uw gegevens in veilige handen zijn en blijven.

Meer hierover leest u op 'In veilige handen'.
100 jaar Grafische Gezondheid
Met recht een mijlpaal: De Grafische Gezondheid bestaat ruim 100 jaar. ASF stond daar op vrijdag 15 december (2017, red.) bij stil tijdens een jubileumbijeenkomst in De Burcht in Amsterdam. 

De Grafische Gezondheid
De Grafische Gezondheid is een vrijwillige aanvullende regeling voor gezondheidszorg. Voor een lage jaarpremie kunnen werknemers in de grafimedia een financieel steuntje in de rug krijgen bij hoge ziektekosten. Iedereen die in de grafimedia werkt, kan deelnemen. Wie deelnemer is, kan dat blijven als hij of zij direct aansluitend werkloos, arbeidsongeschikt of gepensioneerd wordt. Dat geldt ook voor de vervolguitkeringen IOAW, IOW en bijstand. Bij overlijden kan de overblijvende partner de deelname voortzetten.

Jubileumboek
In 2017 gaf het bestuur van het ASF (Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven) opdracht tot het schrijven van een jubileumboek. Dit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van wat nu de regeling De Grafische Gezondheid (DGG) heet. Een regeling naast het ASF/Gezondheidszorg. Bert de Jong, journalist en oud vakbondsbestuurder (NVJ) schreef het boek. Hij reikte het eerste exemplaar uit aan een van de oudste deelnemers die in 2017 van de regeling gebruik maakte, meneer Stenacker (96 jaar). De heer Jan Louwes (voormalig bestuursvoorzitter van DGG) en de heren Haselaar en Herben, beiden lid van de adviesraad DGG, kregen ook een exemplaar uitgereikt, nu door Wim Nak, voorzitter van ASF aan de werkgeverszijde. Alle aanwezigen konden hun exemplaar van het jubileumboek meenemen. Alle deelnemers van DGG zullen het boek per post thuisgestuurd krijgen.

Van vroeger tot nu
Wim Nak opende de bijeenkomst. Daarna presenteerde Bert de Jong zijn boek. Hij vertelde over de historie van de Vereniging tot bevordering der gezondheid in de grafische vakken in Nederland met de oprichting in 1922 van een eerste sanatorium ter behandeling van tuberculose tot aan nu. Solidariteit met zieke collega’s stond daarbij voorop. Professor dr. Paul de Beer, de volgende spreker,  sloot daar op aan door de historie van de vereniging in perspectief te plaatsen met de situatie van nu.

De uitreiking vond plaats in de Burcht
De Burcht is het oudste vakbondsgebouw van Nederland. Het is ontworpen door Berlage in opdracht van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) in 1899-1900. Vanaf 1991 was een aantal jaren het Nationaal Vakbondsmuseum in de Burcht gevestigd. Sinds 2011 is een onderzoeks- en documentatiecentrum van de Nederlandse vakbeweging in het gebouw gevestigd. De ANDB ontwikkelde zich onder het voorzitterschap van Henri Polak tot de eerste 'moderne' vakbond van Nederland. Met het gebouw wilde Polak een monument voor de arbeidersbeweging tot stand brengen.

Succes
Het was een geslaagd samenzijn. Aan het einde van de bijeenkomst was er nog de mogelijkheid tot bezichtiging van De Burcht. Zo vaak ben je immers niet op een dergelijk historische locatie. Daarna kon onder het genot van een hapje en een drankje nog worden nagepraat.