Sign In
Lettergrootte:

Uw persoonsgegevens in veilige handen


Vanaf 25 mei 2018 beschermen we uw persoonsgegevens nog beter. Daarbij volgen we de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In onze Privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij vastleggen, wat wij met uw persoonsgegevens doen en welke rechten u heeft. Hieronder leest u de samenvatting.

De gegevens die wij van u vastleggen
In de onze administratie leggen wij afhankelijk van uw situatie persoonsgegevens vast:

algemene persoonsgegevens zoals uw volledige naam en adres en uw e-mailadres;
bijzondere persoonsgegevens zoals uw geslacht, burgerlijke staat, BSN en medische gegevens als dat nodig is.
 

Wat wij met uw persoonsgegevens doen
Wij leggen uw gegevens vast om op een juiste manier de ASF-regelingen voor u uit te voeren. En om te communiceren met u, via brieven en e-mails. Zodat u goed geïnformeerd wordt over uw regeling. We leggen ook gegevens vast om onderzoek te doen. Zodat wij voor u onze dienstverlening en manier van communiceren verder kunnen verbeteren.

Van wie wij uw persoonsgegevens krijgen
De meeste persoonsgegevens geeft u zelf aan ons door. Maar als het in uw belang is, leggen we ook gegevens vast die we van uw werkgever krijgen (als u nog werkt) of van het UWV.

Met uw gegevens gaan wij voorzichtig en vertrouwelijk om
Het gaat om gegevens van u. Daar gaan wij voorzichtig en vertrouwelijk mee om. We delen deze gegevens alleen met anderen als dat nodig en toegestaan is.

Hoelang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Als u een vergoeding heeft gekregen vanuit ASF bewaren we die gegevens nog 7 jaar. Dat is de wettelijk minimale termijn dat we gegevens moeten bewaren. We bewaren gegevens langer zolang u of uw gezin in aanmerking komt voor een vergoeding van het ASF.

Uw rechten en keuzes rondom uw privacy en persoonsgegevens
U heeft meerdere rechten rondom uw privacy en persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens inzien
U kunt ons vragen of en welke gegevens wij van u hebben. Of welke gegevens u wilt inzien. Dat doet u door een mail te sturen naar ks.asf@grafimediafondsen.nl. Maar u kunt ons ook bellen via 020 541 81 12. Een brief sturen kan ook. Deze stuurt u naar:
Algemene Sociale Fondsen
Postbus 7855
1008 CA  Amsterdam
Uw persoonsgegevens wijzigen
Adreswijzigingen in Nederland geeft u door aan de Gemeente. Deze gegevens kunnen wij niet voor u wijzigen. Wilt u andere gegevens laten wijzigen? Stuur ons een mail via ks.asf@grafimediafondsen.nl. Dan bekijken wij hoe we u kunnen helpen.
Uw persoonsgegevens verwijderen
U kunt ons vragen om gegevens te laten verwijderen. Dat kunnen wij bijvoorbeeld doen als wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor onze administratie. Of als blijkt dat uw gegevens ten onrechte zijn vastgelegd. Wilt u gegevens laten verwijderen? Stuur ons een mail via ks.asf@grafimediafondsen.nl. Dan bekijken wij hoe we u kunnen helpen.
Overdragen van uw persoonsgegevens
Heeft u uw gegevens nodig om aan een andere organisatie over te dragen? Dan kunnen wij uw persoonsgegevens toesturen in een bestand dat direct en automatisch door deze organisatie te verwerken is. Dat is wel zo gemakkelijk. U stuurt dan een mail naar ks.asf@grafimediafondsen.nl.
Beperken van verwerking of bezwaar maken
Wij hebben uw gegevens nodig om voor u een goede administratie te voeren, maar u kunt in een beperkt aantal gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of vragen om beperking van uw gegevens. Bijvoorbeeld omdat u van mening bent dat uw gegevens voor het verkeerde doel worden gebruikt. U kunt ons in dat geval een verzoek sturen. U stuurt een mail naar ks.asf@grafimediafondsen.nl. Dan kijken wij of we aan uw vraag kunnen voldoen.

Heeft u vragen over uw gegevens? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!
Het gaat om uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom kunt u ons op verschillende manieren benaderen met vragen. U kunt een mail sturen naar ks.asf@grafimediafondsen.nl. Maar u kunt ons ook bellen via 020 541 81 12. Een brief sturen kan ook. Deze stuurt u naar:
Algemene Sociale Fondsen
Postbus 7855
1008 CA Amsterdam

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Wij hebben vanaf 25 mei 2018 een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon houdt toezicht op uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens: fg@pgbpensioendiensten.nl.