Sign In
Lettergrootte:

Verpleegkosten
 
U kunt een vergoeding aanvragen voor de extra kosten van een opname in een ziekenhuis, sanatorium, herstellingsoord, kindertehuis of andere inrichtingen. U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:
- U of uw partner beschikt tijdens de opname nog steeds over zelfstandige huisvesting of wilt daar na de opname weer naar terugkeren.
- U betaalt een inkomensafhankelijke WLZ-bijdrage (de lage WLZ-bijdrage*).
 
Het maximum is drie jaar
Wij kunnen u voor maximaal drie jaar een vergoeding geven van 80%.
 
Let op: Wordt u of uw partner verpleegd in een instelling die niet door de WLZ wordt vergoed, en heeft u kosten die geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening komen? Dan kunt u wellicht ook een vergoeding krijgen. Onze medisch adviseur stelt vast over welke periode u een vergoeding krijgt. Het maximum is dan één jaar. We vergoeden 80% tot een maximum van 25 euro per dag.

*WLZ is de nieuwe benaming van AWBZ