Sign In
Lettergrootte:

Thuiszorg
 
1. Vanaf 1 januari 2015 valt de thuiszorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz).
 
2. U kunt een vergoeding krijgen voor uw eigen bijdrage aan de kosten voor thuiszorg. U moet dan wel een medische indicatie hebben. Het gaat daarbij om:
- gezinsverzorging: het verzorgen van jonge kinderen;  
- persoonlijke verzorging: het verzorgen van gehandicapten en bejaarden, zoals het baden, wassen, scheren, aankleden enzovoorts.

Let op: Begeleiding hiervan valt er niet onder.

3. Krijgt u bovenstaande hulp en wordt hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening gebracht, dan kunt u hiervoor een vergoeding bij ons aanvragen.
 
Het maximum is €50 per week

4. Wij vergoeden 80% van uw eigen bijdrage tot maximaal €50 per week. U kunt niet langer dan drie jaar van ons een vergoeding voor thuiszorg krijgen.