Sign In
Lettergrootte:

De meeste medische hulpmiddelen worden vergoed op grond van de regeling hulpmiddelen van de zorgverzekering of via deWmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bij de gemeente. Als u een medisch hulpmiddel nodig heeft, is het dus van belang om eerst na te gaan in hoeverre u aanspraak kunt maken op een vergoeding van uw zorgverzekering of uit de Wmo. Het voorschrijven van een medisch hulpmiddel gebeurt meestal via uw huisarts of specialist.

In welke gevallen geeft ASF/Gezondheidszorg een vergoeding voor prothesen, hulpmiddelen en behandelingen?
In een aantal situaties moet u (bij)betalen voor de aanschaf of huur van een medisch hulpmiddel en daarvoor kunt u in bepaalde gevallen een vergoeding aanvragen bij Gezondheidszorg.

Lees meer over de vergoedingen van hulpmiddelen in onze brochure.