Sign In
Lettergrootte:

Bijzondere behandelingen en voorzieningen
 
U kunt ons in een aantal bijzondere situaties om een bijdrage in de kosten vragen. Het gaat hier om dure behandelingen en voorzieningen met een medische oorzaak waarvoor u zelf kosten moet maken: 
 
- het geschikt maken van een auto voor invalidenvervoer;
- specifieke gehandicapten-vervoermiddelen;
- aanpassingen in en om de woning voor lichamelijk gehandicapten;
- plastisch-chirurgische ingrepen die vooraf zijn goedgekeurd door onze medisch adviseur;
- kuurreizen op medisch advies en na goedkeuring door onze medisch adviseur.

Het maximum is € 2.500
Wij vergoeden ten hoogste 80% van de kosten die voor uw eigen rekening komen, tot een maximum van € 2.500. U kunt ons om een vergoeding vragen nadat u al een beroep heeft gedaan op uw zorgverzekeraar of de overheid, bijvoorbeeld via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervoor moet u bij de gemeente zijn.