Sign In
Lettergrootte:

Voor de grafimedia fondsen zijn statuten en reglementen en Grafimedia cao ASF-regelingen opgesteld. De inhoudsopgave is interactief gemaakt. U kunt zo snel naar het gewenste artikel of de gewenste pagina.
 
Klik voor meer informatie op het betreffende regeling.

Statuten en reglementen Algemene Sociaal Fonds voor de Grafimediabranche
Grafimedia cao ASF-regelingen

Statuten en reglementen ASF
Let op:
het reglement van De Grafische Gezondheid is leidend. Wij verwijzen u naar de brochure op deze site. Deze is aangepast met de recente wijzigingen. Staat uw vraag er niet bij dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of u kunt ons een e-mail sturen.

Grafimedia cao ASF-regelingen
Let op: de cao ASF-regelingen is per 7 oktober algemeen verbindend verklaard en is van toepassing op de werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de cao.
 
Telefoonnummer: 020-5418112
E-mailadres: ks.asf@grafimediafondsen.nl