Sign In
Lettergrootte:

RVU-regeling voor werknemers

Werkt u binnen de grafimedia en heeft u een zwaar beroep? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Zo kunt u eerder stoppen met werken. U moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. 

U kunt gebruik maken van deze regeling als u: 

  • op 1 september 2021 65 jaar of ouder bent. Of als u 65 wordt tussen 1 september 2021 en 31 december 2023; 
  • werkt bij een werkgever die premie betaalt voor deze regeling. U vraagt dit na bij uw werkgever; 
  • minstens 10 jaar hiervoor een zwaar beroep in de grafimedia hebt gehad. Heeft u in die 10 jaar 6 weken of korter geen of een andere baan gehad? Dan telt deze periode gewoon mee.  
Let op: Weet u niet zeker of u een zwaar beroep heeft? De criteria op basis waarvan wordt vastgesteld wat als een zwaar beroep wordt gezien vindt u hier.  

De RVU-regeling is opgenomen in de grafimedia cao ASF-regelingen. U komt in aanmerking voor deze regeling als uw werkgever premie betaalt. Werkgevers die lid zijn van het KVGO betalen premie. Andere werkgevers uit de grafimediabranche betalen premie nadat de RVU-regeling algemeen verbindend is verklaard. Vanaf dat moment kunnen werknemers van deze werkgevers ook een aanvraag indienen.

Veelgestelde vragen

Algemeen
Wanneer kan ik gebruik maken van de RVU-regeling?
U wordt 65 jaar tussen 1 september 2021 en 31 december 2023. U krijgt dan maximaal 2 jaar een uitkering vanuit de RVU.
Hoe weet ik of ik recht heb op een uitkering via de RVU-regeling? 
U stuurt een aanvraag naar ons in. Wij beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk. U krijgt na ongeveer 10 werkdagen bericht van ons. Wilt u vooraf weten dat u aan de voorwaarden voldoet? Bespreek dit dan met uw werkgever of financieel adviseur. Ook uw vakbond kan u daar bij helpen.
Hoe vraag ik de RVU aan? 
Als u gebruik wil maken van de RVU, vraagt u dit zelf aan. U vindt hier het aanvraagformulier. U hoort van ons of en wanneer uw aanvraag is goedgekeurd. U vraagt uw RVU uiterlijk 3 maanden voordat u de RVU wilt laten ingaan aan. Aanvragen die eerder dan 4 maanden voor de beoogde uitkeringsdatum worden ingediend kunnen niet in behandeling worden genomen.  
Hoeveel geld krijg ik vanuit de RVU?
Vanuit de RVU krijgt u als u fulltime werkt € 22.488 bruto per jaar. Per maand is dit € 1.874 bruto. Netto betekent dit een bedrag van ongeveer € 1.310 euro per maand. In dit bedrag zit al vakantiegeld. Werkt u parttime? Dan krijgt u een deel van dit bedrag. 
Op welke dag van de maand krijg ik mijn RVU-uitkering? 
Wij maken uw RVU-uitkering elke maand op de 23e dag aan u over. Valt de datum in het weekend? Dan betalen wij de RVU-uitkering op de vrijdag ervoor. Wanneer het bedrag op uw rekening staat, hangt af van uw bank. Dit duurt gemiddeld 1 tot 3 werkdagen. 
Kan ik ook maar 1 jaar gebruik maken van de regeling? 
Dat kan zeker. U kiest zelf of en voor hoe lang u gebruik maakt van de regeling. Dit mag maximaal tot de datum waarop de AOW uitkering ingaat. De hoogte van de maandelijkse uitkering van de RVU-regeling blijft gelijk. 
Mag ik bijverdienen naast de RVU?
Nee, u kunt geen gebruik maken van de RVU als u daarnaast nog andere inkomsten uit arbeid hebt. 
Krijgt mijn partner mijn RVU-uitkering als ik overlijd?
Nee. Als u overlijdt, stopt de RVU-uitkering per de eerstvolgende maand na overlijden. Uw partner heeft geen recht meer op deze uitkering.
Heb ik recht op een uitkering als ik aan alle voorwaarden voldoe?
Het aantal uitkeringen is afhankelijk van de beschikbare middelen. Als er onvoldoende beschikbare middelen zijn wordt u op de wachtlijst geplaatst. 
Indien u op de wachtlijst wordt geplaatst ontvangt u elk kwartaal een brief waarop wordt aangegeven of en op welke termijn een uitkering mogelijk wordt.
Uitkeringen en vergoedingen naast de RVU
Ik heb een uitkering. Kan ik dan gebruik maken van de RVU-regeling? 
Nee, als u een IVA-, WW- of ZW-uitkering krijgt, kunt u geen gebruik maken van de RVU omdat u geen dienstverband heeft. Heeft u een WGA-uitkering? Ga verder naar vraag 'Wat gebeurt er als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben'. 
Heb ik recht op een transitievergoeding als ik gebruik maak van de RVU-regeling? 
Nee. Als u gebruik maakt van de RVU-regeling neemt u ontslag. Hiermee vervalt uw recht op een transitievergoeding. 
Wat gebeurt er als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?
Was u voor de datum dat u uit dienst ging gedeeltelijk arbeidsgeschikt? Dan heeft u recht op een RVU-uitkering voor het deel dat u wel arbeidsgeschikt bent.
Pensioen en RVU
Wanneer gaat de RVU-uitkering in? 
De RVU-uitkering gaat in op de dag na uw laatste werkdag, minimaal op 65 jaar en dus maximaal 2 jaar voor uw AOW-leeftijd. 
Heeft het invloed op mijn pensioenopbouw als ik gebruik maak van de RVU?
Ja. Na beëindiging van uw dienstverband stopt ook de pensioenopbouw. 
RVU en uw dienstverband
Ik maak gebruik van de regeling werktijdvermindering oudere werknemers. Hoe wordt dan de RVU-uitkering vastgesteld?
Indien u gebruik maakt van de regeling werktijdvermindering oudere werknemers waarbij u bijvoorbeeld 80% werkt, 90% salaris en 100% pensioenopbouw krijgt is het salaris bepalend voor de RVU-uitkering. In dit voorbeeld krijgt u dus 90% van € 1.874.
Wanneer moet ik mijn dienstverband opzeggen? 
U moet wachten tot u zeker weet dat u gebruik kunt maken van de regeling en u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. U moet wel gestopt zijn met werken op de eerste dag dat de RVU-uitkering ingaat. Dat is op de dag na uw laatste werkdag. Let wel op een eventuele opzegtermijn.  
Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over mijn financiële planning? 
Heeft u hulp nodig om financieel inzicht te krijgen? Dan kunt u het beste een gesprek aanvragen bij een financieel adviseur. Vanuit de cao heeft u recht op een bijdrage van uw werkgever van maximaal € 600 voor een financieel adviestraject. Als uw werkgever is aangesloten bij het KVGO krijgt de werkgever 50% subsidie via het a&o-fonds. Sociale partners hebben adviesbureau Prikkl geselecteerd om deze trajecten uit te voeren, maar u mag ook een ander bureau kiezen. Contact adviesbureau Prikkl 085 - 8000 185 of via email info@Prikkl.nl.

Wilt u meer informatie?
Heeft u nog vragen over de RVU? Wij helpen u graag verder. U kunt ons op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur bellen op 020-5418 112.
Of u stuurt een e-mail naar rvu.asf@grafimediafondsen.nl. Als u lid bent van een vakbond kunt u ook bij uw vakbond terecht voor vragen. 
Voor meer informatie over de RVU en de criteria zwaar beroepen verwijzen wij u naar de leaflet voor werknemers
Wilt u het uitvoeringsreglement van de RVU-regeling lezen? Dat vindt u hier.