Sign In
Lettergrootte:

​RVU-regeling voor werkgevers 

Heeft u een bedrijf binnen de grafimedia? En heeft u werknemers in dienst met een zwaar beroep? Dan kunnen zij vanaf 1 september 2021 misschien gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Zo kunnen zij eerder stoppen met werken. Om gebruik te maken van de regeling moeten uw werknemers wel voldoen aan een aantal voorwaarden.  

Uw werknemers kunnen gebruik maken van de RVU als:
 
  • zij op 1 september 2021 65 jaar of ouder zijn of 65 jaar worden tussen 1 september 2021 en 31 december 2023;  
  • zij minstens 10 jaar hiervoor een zwaar beroep in de grafimedia hebben gehad. Heeft uw werknemer in die 10 jaar 6 weken of korter geen of een andere baan gehad? Dan telt deze periode gewoon mee;  
  • U premie betaalt voor deze regeling, volgens artikel 2.7 van de cao voor de ASF-regelingen.
Let op: Weet u niet zeker of uw werknemer een zwaar beroep heeft? De criteria op basis waarvan wordt vastgesteld wat als een zwaar beroep wordt gezien vindt u hier.

U vindt meer informatie voor uw werknemers op deze pagina. U kunt uw werknemers hier ook naar verwijzen. Of u geeft of mailt uw werknemers de leaflet over de RVU. 

Veelgestelde vragen

Is het verplicht om gebruik te maken van de RVU-regeling?  
Nee, dat is niet verplicht. Het is een vrijwillige regeling. Werknemers kunnen er ook voor kiezen om geen, of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling. Dat heeft geen effect op het bedrag. De maandelijkse uitkering uit de RVU-regeling blijft gelijk. 
Wie voert de RVU uit? 
De regeling is ondergebracht bij de stichting ASF. PGB Pensioendiensten voert de administratie rondom de regeling uit. 
Moeten werknemers zelf de RVU-regeling aanvragen? 
Ja, uw werknemer vraagt zelf de regeling aan. U ondersteunt de werknemer bij deze aanvraag met de benodigde informatie. U als werkgever dient als onderdeel van het aanvraagformulier de verklaring werkgever in te vullen en te ondertekenen.  
Hoeveel geld ontvangt uw werknemer vanuit de RVU? 
Een RVU- uitkering voor een fulltimer bedraagt € 22.488 bruto per jaar. Per maand is dit € 1.874 bruto. Netto betekent dit een bedrag van ongeveer € 1.310 euro per maand. In dit bedrag zit al vakantiegeld. Werkt uw werknemer parttime? Dan krijgt de werknemer een deel van dit bedrag.
Kan uw werknemer de RVU-uitkering aanvullen met pensioen? 
Ja, dat kan. Het advies is om een goede berekening te maken van de eigen financiële situatie. Hierbij kan zijn/haar financieel adviseur helpen. Voor meer inzicht in het pensioen is er ook de website van pensioenfonds PGB dan wel MijnPensioenoverzichtGoed om te weten: Werknemers hebben vanuit de grafimedia cao recht op een bijdrage van de werkgever van maximaal € 600,- (exclusief BTW) voor een financieel adviestraject via adviesbureau Prikkl. Bent u als werkgever KVGO-lid? Dan kunt u voor de helft van het factuurbedrag subsidie aanvragen via het A&O-fonds Grafimedia.
Heeft uw werknemer recht op een uitkering als aan alle voorwaarden is voldaan? 
Het aantal uitkeringen is afhankelijk van de beschikbare middelen. Als er onvoldoende beschikbare middelen zijn, wordt uw werknemer op de wachtlijst geplaatst. 
Indien uw werknemer op de wachtlijst wordt geplaatst, ontvangt hij/zij elk kwartaal een brief waarop wordt aangegeven of en op welke termijn een uitkering mogelijk wordt. 
Wie betaalt voor de uitkering van de RVU-regeling? 
 De regeling wordt betaald vanuit collectieve werkgeverspremie aan het RVU-fonds (onderdeel ASF). De premie bedraagt 0,2%.  
 Kan een werknemer naast de RVU-uitkering in deeltijd blijven werken?
Nee, dit kan niet. De werknemer moet volledig stoppen (dus ontslag nemen) om in aanmerking te komen voor deze regeling.
Heeft mijn werknemer recht op een transitievergoeding als de werknemer gebruik maakt van de RVU-regeling?  
Nee. Als uw werknemer gebruik maakt van de RVU-regeling neemt uw medewerker ontslag. Hiermee vervalt het recht op een transitievergoeding.
Waar kan ik terecht voor informatie met betrekking tot premieheffing? 
Heeft u nog vragen over de premieheffing? Wij helpen u graag verder. U kunt ons op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur bellen op 020-5418 190.
Of u stuurt een e-mail naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.
Heeft u andere vragen over de RVU? 
Wij helpen u graag verder. U kunt ons op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur bellen op 020-5418 112. Of u stuurt een e-mail naar rvu.asf@grafimediafondsen.nl.

Wilt u meer informatie of contact?

Neem voor meer informatie contact op met uw branchevereniging KVGO via 020 543 56 78 of info@kvgo.nl.
Vindt u het prettig om de informatie nog eens op papier na te lezen? Download en print dan deze leaflet voor u als werkgever. Wilt u uw werknemers informeren dan kunt u deze leaflet dowloaden.