Sign In
Lettergrootte:

Het ASF/ Gezondheidszorg en het ASF/De Grafische Gezondheid
Soms maakt u zorgkosten die uw zorgverzekeraar, gemeente of het UWV niet of niet helemaal vergoedt. U kunt vanuit de regelingen van het Algemeen Sociaal Fonds (ASF) in een aantal gevallen een bijdrage in deze kosten krijgen. Het ASF kent 2 fondsen waar u kunt aankloppen voor een tegemoetkoming in de kosten: het ASF/Gezondheidszorg en het ASF/de Grafische Gezondheid. Op deze pagina  leest u meer informatie over deze fondsen.

ASF/Gezondheidszorg
Werkt u in de grafimediasector? En neemt u deel aan de Regeling Gezondheidszorg voor de Grafimediabranche? Dan kunt u een tegemoetkoming in uw zorgkosten aanvragen bij het ASF/Gezondheidszorg. Het ASF/Gezondheidszorg heeft hiervoor verschillende vergoedingsregelingen. 

Wie kan deelnemen aan De Grafische Gezondheid?
U kunt ook zelf lid worden van het aanvullende fonds ASF/de Grafische Gezondheid. Hiervoor moet u ook deelnemer zijn aan de Regeling Gezondheidszorg voor de Grafimediabranche. Dit geldt zowel voor de verplichte als vrijwillige deelneming in de Regeling Gezondheidszorg. Is men lid van De Grafische Gezondheid en wordt de deelname in de Regeling Gezondheidszorg voor de Grafimediabranche beëindigd dan kan men lid blijven van De Grafische Gezondheid. Is men niet (meer) werkzaam in de Grafimediabranche dan is een nieuw lidmaatschap van De Grafische Gezondheid niet mogelijk. Is men werkzaam in een ‘aanverwante bedrijfstak’ dan is een nieuw lidmaatschap in De Grafische Gezondheid eveneens niet mogelijk. Wie deelnemer is, kan dat blijven. 

Bent u deelnemer aan het ASF/De Grafische Gezondheid én het ASF/Gezondheidszorg?
Dan kijken wij eerst of u recht heeft op  een vergoeding vanuit het ASF/Gezondheidszorg. Zijn dan niet al uw kosten gedekt? Dan kijken wij of u ook nog recht heeft op een aanvullende vergoeding vanuit het ASF/De Grafische Gezondheid. De vergoedingsregeling bij het ASF/De Grafische Gezondheid is 75% tot een maximaal bedrag van € 1.000 per gezin per kalenderjaar. Tenzij anders is aangegeven in de alfabetische lijst.

Bent u alleen lid zijn van het ASF/De Grafische Gezondheid?
Dan heeft u recht op maximaal 95% van de kosten die u niet vergoed kreeg van de zorgverzekeraar. U krijgt dit tot een maximum van € 1.000 per gezin per kalenderjaar. Tenzij anders is aangegeven in de alfabetische lijst.

Gaat u uit dienst of wordt u arbeidsongeschikt?
Dan kunt u misschien blijven deelnemen aan de regelingen van het ASF/Gezondheidszorg. Krijgt u aansluitend op uw  dienstverband een WIA- of WAO-uitkering omdat u volledig arbeidsongeschikt bent? Of krijgt u een WW-uitkering? Dan kunt u nog steeds een aanvraag voor een vergoeding indienen. Dit geldt ook als u een vervolguitkering (IOAW, IOW) krijgt. Als u met pensioen gaat kunt u nog vergoedingen aanvragen als u in de 10 jaar vóór uw pensioen ook deelnemer was aan het ASF/Gezondheidszorg. Wij controleren dit voor u. Als u overlijdt, beoordelen wij of uw partner nog steeds vergoedingen mag aanvragen. Wie deelnemer is aan ASF/De Grafische Gezondheid, kan dat blijven. Om te blijven deelnemen aan de regelingen van het ASF/De Grafische Gezondheid als u een uitkering krijgt, moet u wel uw contributie blijven betalen. 

Alfabetische lijst met vergoedingsregelingen
Wilt u een aanvraag voor een vergoeding indienen? Of bent u benieuwd of er een vergoedingsregeling is voor een behandeling of product? Kijk dan eerst in deze alfabetische lijst. Hierin ziet u of recht heeft op een vergoeding. En hoe hoog de maximale vergoeding is. De vergoedingsregelingen in deze lijst zijn de vergoedingen voor 2019. Vergoedingen over eerdere jaren kunnen anders zijn. U kunt geen vergoeding aanvragen voor het verplichte eigen risico dat u moet betalen. Ook kunt u geen vergoeding aanvragen voor eenmalige kosten waarvan onze vergoeding lager is dan € 25.  Deze alfabetische lijst is een samenvatting van onze vergoedingsregelingen. U kunt geen rechten ontlenen aan de in deze lijst genoemde vergoedingsregelingen. Onze reglementen bepalen de vergoeding waar u recht op heeft. U vindt deze hier.