Sign In
Lettergrootte:

Overzicht vergoedingsregelingen: V
 

Vaccinaties
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor vaccinaties.
Verhuiskosten
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor verhuiskosten.
Verpleegkosten
Het fonds kent 2 soorten verpleegkosten:

Verpleegkosten via de WLZ
U krijgt 80% van de kosten die u zelf heeft moeten betalen voor de ‘lage’ inkomensafhankelijke WLZ (Wet Langdurige Zorg)  bijdrage.
U kunt geen vergoeding aanvragen voor de ’hoge’ eigen bijdrage. 

Verpleegkosten die niet onder de WLZ regeling vallen
U kunt ook een vergoeding aanvragen voor verpleegkosten die niet onder de WLZ-regeling vallen. Hier valt onder hospice, Ronald Mc Donaldhuis, herstellingsoord en zorghotel. U krijgt 80% van de kosten die u zelf heeft moeten betalen. De maximumvergoeding is € 25 per dag voor maximaal 1 jaar.

Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier. Stuurt u een aanvraag op? Dan hebben wij een medische verklaring van uw behandelend arts of specialist nodig. Onze medisch adviseur stelt aan de hand van uw medische verklaring vast of (de duur van) uw opname medisch noodzakelijk is.
Vervangingsverzekeringen voor hoortoestellen
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor de vervangingsverzekering van uw hoortoestellen. Kijk bij “Hoortoestellen” wat er wel voor vergoeding in aanmerking komt.
Voetreflexzondetherapie
Kijk voor de vergoedingsregeling onder “Alternatieve geneeswijze”.

Ga terug naar 'Overzicht van vergoedingen'