Sign In
Lettergrootte:

Overzicht vergoedingsregelingen: E
 

Eigen risico
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte vanuit het eigen risico van uw zorgverzekeraar. 
Electrische fietsen
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor een elektrische fiets.
 EMDR-therapie
EMDR-therapie (prestatiecode 24500/24504, ingaande per januari 2022)

Allereerst kan EMDR therapie vanuit de generalistische basis GGZ (geestelijke gezondheidszorg) worden vergoed als een vorm van psychologische/geestelijke zorg. Toegang tot de GGZ geschiedt via de huisarts. Deze maakt zelf of met behulp van een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) een inschatting van uw klachten en wordt u via sessies geholpen bij psychische of psychosociale problemen.

Als blijkt dat de huisarts of POH niet de gewenste (hoeveelheid) hulp en zorg kan leveren, kan besloten worden om door te verwijzen naar de basis en (eventueel) specialistische GGZ, waarbij, afhankelijk van de klachten, verschillende behandeltrajecten mogelijk zijn, zo ook EMDR-therapie.

In dat geval vindt vergoeding van EMDR-therapie plaats vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor is het verplichte (en eventueel vrijwillige) eigen risico van toepassing. Declaraties worden meestal direct ingediend bij de zorgverzekeraar. Als patiënt hoeft u dan niets te doen.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering bij EMDR therapie                                                                                                         
In sommige gevallen kan ook de aanvullende zorgverzekering EMDR therapie dekken. Dat is bijvoorbeeld handig als vergoeding vanuit de GGZ niet mogelijk is, omdat de cliënt niet voldoet aan bepaalde voorwaarden.

De therapeut die EMDR kan en mag uitvoeren moet aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet hij/zij zijn aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging.

Er zijn een aantal beroepsverenigingen die hiervoor in aanmerking komen:

  • Het Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA)
  • De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
  • De Nederlandse beroepsvereniging voor hypnotherapeuten (NBVH)
  • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT)

Als EMDR-therapie door de zorgverzekeraar wordt vergoedt onder alternatieve geneeswijzen dan doen wij dat ook onder alternatieve geneeswijzen. Vergoedt de verzekeraar het onder psychotherapie dan vergoeden wij dat ook onder psychotherapie. Zie voor de hoogte van de vergoeding onder "Alternatieve geneeswijzen" of "Psychotherapie".

Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier.

Ga terug naar 'Overzicht van vergoedingssoorten'.