Sign In
Lettergrootte:

Overzicht vergoedingsregelingen: B


Bach Bloesemtherapie
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor Bach Bloesemtherapie. Kijk bij “Alternatieve geneeswijzen” welke  geneeswijzen wel voor vergoeding in aanmerking komen.
Batterijen
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor batterijen.
Beeldende therapie
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor beeldende therapie.
Besnijdenis
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor een besnijdenis.
Beugel (tandheelkundige)
Kijk voor de vergoedingsregeling onder "Orthodontie".
Bezorgkosten voor levensmiddelen
Deze vergoedingsregeling geldt alleen tijdens de coronacrisis. Behoort u tot de risicogroep en kunt u daarom niet zelf uw boodschappen doen? Is uw boodschappen laten bezorgen uw enige oplossing? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor bezorgkosten. U kunt geen vergoeding krijgen voor de levensmiddelen zelf. 

U krijgt 80% van de bezorgkosten die u zelf heeft moeten betalen. De maximumvergoeding is € 300 per kalenderjaar. Wilt u deze vergoeding aanvragen? Klik dan hier voor het aanvraagformulier. Stuurt u een aanvraag op? Dan hebben wij een medische verklaring van uw huisarts of specialist nodig. Onze medisch adviseur stelt aan de hand van uw medische verklaring vast of de aanvraag medisch noodzakelijk is.
Biofeedback
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor biofeedback. Kijk bij “Alternatieve geneeswijzen” welke  geneeswijzen wel voor vergoeding in aanmerking komen.
Bioresonantietherapie
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor bioresonantietherapie. Kijk bij “Alternatieve geneeswijzen” welke  geneeswijzen wel voor vergoeding in aanmerking komen.
Bloeddrukmeter
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor een bloeddrukmeter.
Borstprothese
U krijgt 80% van de kosten die u zelf heeft moeten betalen. De maximumvergoeding is € 1.000 per keer.

Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier. Stuurt u een aanvraag op? Dan hebben wij een medische verklaring van uw behandelend arts of specialist nodig. Onze medisch adviseur stelt aan de hand van uw medische verklaring vast of de aankoop medisch noodzakelijk is.
Brace
U krijgt 80% van de kosten die u zelf heeft moeten betalen. De maximumvergoeding is € 1.000 per keer.

Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier. Stuurt u een aanvraag op? Dan hebben wij een medische verklaring van uw behandelend arts of specialist nodig. Onze medisch adviseur stelt aan de hand van uw medische verklaring vast of de aankoop medisch noodzakelijk is.
Brillen, brilglazen en lenzen
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor brillen en brilglazen.
Brillen na een oogoperatie
U kunt alleen een vergoeding aanvragen als u deelnemer bent aan het ASF/De Grafische Gezondheid. U kunt alleen een vergoeding aanvragen voor de brillenglazen van een 2e bril die u moest kopen binnen 1 jaar na een oogoperatie. De vergoeding geldt alleen als de glazen van de 2e bril een andere sterkte hebben dan de glazen van uw 1e bril. U kunt bij het ASF/Gezondheidszorg geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor brillen na een oogoperatie.

Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier.
Bruggen
Kijk voor de vergoedingsregeling onder “Gebitsprothese”.
BSM de Jongtherapie
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte voor BSM de Jongtherapie. Kijk bij “Alternatieve geneeswijzen” welke  geneeswijzen wel voor vergoeding in aanmerking komen.
Buikwandcorrectie
Kijk voor de vergoedingsregeling onder "Bijzondere aanschaffingen en behandelingen".
Buitenlandse kosten
U kunt geen vergoeding aanvragen voor kosten die u maakte in het buitenland.
Bijzondere aanschaffingen en behandelingen
U krijgt 80% van de kosten die u zelf heeft moeten betalen. De maximumvergoeding is € 2.500.

Het fonds kent een vergoedingsregeling voor een aantal bijzondere situaties. Het gaat hier om dure behandelingen en voorzieningen met een medische oorzaak waarvoor u zelf kosten moet maken:
- het geschikt maken van een auto voor invalidenvervoer;
- specifieke gehandicaptenvervoermiddelen;
- aanpassingen in en om de woning voor lichamelijk gehandicapten;
- plastisch chirurgische ingrepen die vooraf zijn goedgekeurd door onze medisch adviseur;
- kuurreizen op medisch advies en na goedkeuring door onze medisch adviseur.

Wilt u deze vergoeding aanvragen (en voldoet u aan alle voorwaarden)? klik dan hier voor het aanvraagformulier. Stuurt u een aanvraag op? Dan hebben wij een medische verklaring van uw behandelend arts of specialist nodig. Onze medisch adviseur stelt aan de hand van uw medische verklaring vast of de aankoop of behandeling medisch noodzakelijk is.

Ga terug naar 'Overzicht van vergoedingen'