Sign In
Lettergrootte:
100 jaar Grafische Gezondheid

De Grafische Gezondheid bestaat 100 jaar

Met recht een mijlpaal: De Grafische Gezondheid bestaat ruim 100 jaar. ASF stond daar op vrijdag 15 december (2017, red.) bij stil tijdens een jubileumbijeenkomst in De Burcht in Amsterdam. 

De Grafische Gezondheid
De Grafische Gezondheid is een vrijwillige aanvullende regeling voor gezondheidszorg. Voor een lage jaarpremie kunnen werknemers in de grafimedia een financieel steuntje in de rug krijgen bij hoge ziektekosten. Iedereen die in de grafimedia werkt, kan deelnemen. Wie deelnemer is, kan dat blijven als hij of zij direct aansluitend werkloos, arbeidsongeschikt of gepensioneerd wordt. Dat geldt ook voor de vervolguitkeringen IOAW, IOW en bijstand. Bij overlijden kan de overblijvende partner de deelname voortzetten.

Jubileumboek
In 2017 gaf het bestuur van het ASF (Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven) opdracht tot het schrijven van een jubileumboek. Dit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van wat nu de regeling De Grafische Gezondheid (DGG) heet. Een regeling naast het ASF/Gezondheidszorg. Bert de Jong, journalist en oud vakbondsbestuurder (NVJ) schreef het boek. Hij reikte het eerste exemplaar uit aan een van de oudste deelnemers die in 2017 van de regeling gebruik maakte, meneer Stenacker (96 jaar). De heer Jan Louwes (voormalig bestuursvoorzitter van DGG) en de heren Haselaar en Herben, beiden lid van de adviesraad DGG, kregen ook een exemplaar uitgereikt, nu door Wim Nak, voorzitter van ASF aan de werkgeverszijde. Alle aanwezigen konden hun exemplaar van het jubileumboek meenemen. Alle deelnemers van DGG zullen het boek per post thuisgestuurd krijgen.

Van vroeger tot nu
Wim Nak opende de bijeenkomst. Daarna presenteerde Bert de Jong zijn boek. Hij vertelde over de historie van de Vereniging tot bevordering der gezondheid in de grafische vakken in Nederland met de oprichting in 1922 van een eerste sanatorium ter behandeling van tuberculose tot aan nu. Solidariteit met zieke collega’s stond daarbij voorop. Professor dr. Paul de Beer, de volgende spreker,  sloot daar op aan door de historie van de vereniging in perspectief te plaatsen met de situatie van nu.

De uitreiking vond plaats in de Burcht
De Burcht is het oudste vakbondsgebouw van Nederland. Het is ontworpen door Berlage in opdracht van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) in 1899-1900. Vanaf 1991 was een aantal jaren het Nationaal Vakbondsmuseum in de Burcht gevestigd. Sinds 2011 is een onderzoeks- en documentatiecentrum van de Nederlandse vakbeweging in het gebouw gevestigd. De ANDB ontwikkelde zich onder het voorzitterschap van Henri Polak tot de eerste 'moderne' vakbond van Nederland. Met het gebouw wilde Polak een monument voor de arbeidersbeweging tot stand brengen.

Succes
Het was een geslaagd samenzijn. Aan het einde van de bijeenkomst was er nog de mogelijkheid tot bezichtiging van De Burcht. Zo vaak ben je immers niet op een dergelijk historische locatie. Daarna kon onder het genot van een hapje en een drankje nog worden nagepraat.

                             

ASF-regelingen geen onderdeel meer van de algemeen verbindend verklaring van de grafimedia CAO